Årsmöte 2024

Varmt välkommen till Svenska missionsrådets årsmöte den 21 maj i Strängnäs Pingstkyrka.

Ladda ner kallelse till årsmötet

Anmälan till åsmötet

Program
09.00 Registrering och gemensam mingelfrukost
09.30 Pass 1 – Inledning och Svåra frågor i Guds mission
11.15 Avfärd för SKR
11.30 Pass 2 – SMR:s roll framåt
12.30 Lunch
13.30 Pass 3 – Årsmötesförhandlingarna inleds
15.00 Fika
15.20 Pass 4 – Årsmötesförhandlingar forts.
16.00 Avslutande fika och mingel innan avfärd

Förmiddagens fördjupningspass
Förmiddagens tematiska fördjupningspass hålls tillsammans med SKR och kommer att vara kring Svåra samtal i Guds mission; exemplet människans sexualitet. Hur för vi samtal med varandra som kyrkor och organisationer om frågor där vi kanske tycker, tänker och tror oerhört olika? Finns det sätt att mötas och föra samtal på även om det såriga som gör att Kristi kropp och vi som människor blir helare istället för trasigare?

I det här förmiddagspasset lyfts några lärdomar fram från SKR:s pilgrimsvandring kring jämställdhet, arbetet med Kyrkornas Världsråds resursdokument kring mänsklig sexualitet, SMR:s lärprioritering kring religionsfrihet och HBTQI+ samt några enskilda samfundsledares erfarenheter.

Vem kan delta på årsmötet?
Varje medlemsorganisation har rätt att utse röstberättigade representanter enligt stadgarna. Grundregeln är att varje medlem har en röst. Dessutom får varje medlem ytterligare en röst om medlemmen har mer än 15 000 medlemmar eller på årsbasis samlar in mer än 25 miljoner kronor till internationell verksamhet.

Varje organisation får gärna delta med flera representanter. Själva deltagandet begränsas inte av vilka som har rösträtt, utan vi ser det som positivt att fler får en uppdaterad bild av SMR:s verksamhet och har möjlighet att träffa representanter från andra medlemsorganisationer och kansli. Inte minst tror vi att förmiddagens tematiska fördjupningspass är av brett intresse. I er anmälan behöver ni dock ange vilka av de anmälda som har rösträtt.

Handlingar för årsmötet
Handlingarna publiceras senast den 7 maj på SMR:s FABO-sida som skapas för mötet. Anmälda kommer att få ett instruktionsmejl om hur man når handlingarna, förslag på lämpliga förbindelser och övernattningsmöjligheter för den som behöver. Alla deltagare står för egen transport och eventuell övernattning.

Styrelseförslag och motioner till årsmötet
Styrelsen avser att till årsmötet inkomma med förslag om att medlemskapet i SMR överförs från Adventistsamfundet till ADRA Sverige.

Medlemsorganisationer är välkomna att skicka in förslag och motioner till SMR:s årsmöte. Motionerna skickas till styrelsen via info@smc.global senast den 9 april. Vänligen skriv Motion till årsmötet i mejlets rubrikrad.

Anmälan
Anmälan stängdes den 10 maj.

Interpretation
If you need interpretation into English during the meeting, please let us know when filling out the form so that we can plan for this.

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.