Påverkan i tro på en bättre värld

Fillippinerna. Fotograf: Unfiltered Communications

Två Filippinska flickor sträcker upp högerhanden med knuten näve, som i protest.Två Filippinska flickor sträcker upp högerhanden med knuten näve, som i protest.

Påverkansarbete är viktigt för oss, att påverka för förändring, att påverka för en bättre värld. Det gör vi inom områdena utvecklingspolitik, religionsfrihet och religiös läskunnighet. 

Svenska missionsrådet är en kunskapsbaserad påverkansaktör. Vår spetskompetens är religions- och övertygelsefrihet och religiös läskunnighet. Vi ser oss som en dialogpartner men också en sanningssägare i relation till beslutsfattare och myndigheter så som UD och Sida. Vårt påverkansarbete bottnar i de erfarenheter och den kompetens som finns i vårt breda ekumeniska nätverk i Sverige och världen.

Varför påverkan?

Påverkansarbete ligger i vårt DNA. Trossamfunden har en stark tradition av att vara en aktiv del av civilsamhället och de trosbaserade organisationernas påverkansarbete går tillbaka till de första kvinnorätts- och stora folkrörelsernas tid. Trosbaserade organisationers kamp för religionsfrihet var en viktig del i demokratins framväxt och de har sedan dess varit drivande i utvecklingen av lika rättigheter och arbetet för en bättre värld.

Religiösa läsglasögon

Svenska missionsrådet befinner sig i skärningspunkten mellan religion, utveckling och rättigheter. Mer än åttio procent av jordens befolkning är troende.

Att beslutsfattare och tjänstemän har förmågan att plocka fram de religiösa läsglasögonen är avgörande för hur de lyckas i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Att behärska både det teologiska (religiösa) språket och rättighetsspråket gör att vi har den tvåspråkighet som ofta saknas i svensk utvecklings- och utrikespolitik.

Nätverk och samverkan

I påverkansarbetet samverkar vi med våra medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer runt om i världen. Vi tar fram rapporter, träffar beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer nationellt och internationellt. Vi arbetar tillsammans med andra i nätverk i Sverige, Europa och globalt.

Candomblé-ceremoni i Salvador, BrasilienCandomblé-ceremoni i Salvador, Brasilien

Religionsfrihet

Vad är religionsfrihet egentligen?

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som ger varje människa rätt att ha, byta, eller lämna sin religion eller övertygelse. Vi är experter på denna rättighet och erbjuder både utbildningar och resurser för dig som vill veta mer.

Läs mer om vårt arbete med religionsfrihet
En grupp personer på workshop med stora röda, blåa, gröna lappar i händerna.En grupp personer på workshop med stora röda, blåa, gröna lappar i händerna.

Religiös läskunnighet

Vem bryr sig om religion?

Alla som arbetar med människor i vardagen, i konfliktsituationer, i socialt eller humanitärt arbete behöver kunskap om hur religion och värderingar påverkar just den situationen för att kunna göra ett bra jobb. Vi vet var du kan börja.

Läs mer om vårt arbete om religiös läskunnighet

Vi tror på en bättre värld

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi i tro på en bättre värld.