Kunskapsforum för religion och utveckling

Fotograf: Mikael Jägerskog (PMU)

Bild på några av talarna på konferensen Stockholm plus 50, uppställda på rad på en scen.Bild på några av talarna på konferensen Stockholm plus 50, uppställda på rad på en scen.

Syftet med Kunskapsforum för religion och utveckling är att bidra till ökad medvetenhet och kunskap om religionens roll i det internationella biståndsarbetet. 

Initiativet kommer från Svenska missionsrådetPMUACT Svenska kyrkanIslamic Relief och Diakonia. Vi är alla trosbaserade organisationer inom det svenska civilsamhället som jobbar med internationellt bistånd. Genom våra samarbetspartner har vi ett stort kontaktnät inom civilsamhället i länder och regioner som berörs av den svenska biståndspolitiken.

Vad gör Kunskapsforum för religion och utveckling?

  • Tillsammans delar vi erfarenheter från vårt arbete och våra nätverk och sammanställer underlag för vår dialog med beslutsfattare inom biståndet.
  • Vi arrangerar seminarier om aktuella frågor och nätverkar med andra organisationer i civilsamhället.

Senaste nytt från Kunskapsforum för religion och utveckling

Kunde inte hitta några nyheter

Det kanske inte finns fler publicerade nyheter

Tro och demokrati hör ihop

Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Läs mer om hur vi arbetar med religiös läskunnighet och religionsfrihet för att stärka mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling.