Påverkan i tro på en bättre värld

Fillippinerna. Fotograf: Unfiltered Communications

Påverkansarbete är viktigt för oss, att påverka för förändring, att påverka för en bättre värld. Det gör vi inom områdena utvecklingspolitik, religionsfrihet och religiös läskunnighet. 

Svenska missionsrådet är en kunskapsbaserad påverkansaktör. Vår spetskompetens är religions- och övertygelsefrihet och religiös läskunnighet. Vi ser oss som en dialogpartner men också en sanningssägare i relation till beslutsfattare och myndigheter så som UD och Sida. Vårt påverkansarbete bottnar i de erfarenheter och den kompetens som finns i vårt breda ekumeniska nätverk i Sverige och världen.

Varför påverkan?

Påverkansarbete ligger i vårt DNA. Trossamfunden har en stark tradition av att vara en aktiv del av civilsamhället och de trosbaserade organisationernas påverkansarbete går tillbaka till de första kvinnorätts- och stora folkrörelsernas tid. Trosbaserade organisationers kamp för religionsfrihet var en viktig del i demokratins framväxt och de har sedan dess varit drivande i utvecklingen av lika rättigheter och arbetet för en bättre värld.

Religiösa läsglasögon

Svenska missionsrådet befinner sig i skärningspunkten mellan religion, utveckling och rättigheter. Mer än åttio procent av jordens befolkning är troende.

Att beslutsfattare och tjänstemän har förmågan att plocka fram de religiösa läsglasögonen är avgörande för hur de lyckas i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Att behärska både det teologiska (religiösa) språket och rättighetsspråket gör att vi har den tvåspråkighet som ofta saknas i svensk utvecklings- och utrikespolitik.

Nätverk och samverkan

I påverkansarbetet samverkar vi med våra medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer runt om i världen. Vi tar fram rapporter, träffar beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer nationellt och internationellt. Vi arbetar tillsammans med andra i nätverk i Sverige, Europa och globalt.

Relaterade dokument