Vi tror på en bättre värld

Medlemsdagar. Fotograf: Melker Dahlstrand

Deltagare på medlemsdagar klappar i takt till lekfull sång.Deltagare på medlemsdagar klappar i takt till lekfull sång.

Vi samlar kyrkor och organisationer på kristen grund som verkar för alla människors lika värde över hela världen. Vi bjuder in till mötesplatser för samarbete och reflektion; vi vidareförmedlare pengar till internationellt bistånd och påverkar i frågor av gemensamt intresse.

Sedan vi grundades 1912 har vi varit en mötesplats för ekumeniskt samarbete mellan olika kristna traditioner med särskilt fokus på mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället.

Idag består vi av ett 30-tal medlemsorganisationer och kyrkor i det svenska civilsamhället. Tillsammans ordnar vi mötesplatser och seminarier för att lära av varandras olikheter, föra våra erfarenheter vidare och samlas i tron på en bättre värld. Vi förmedlar även biståndspengar från Sida till flera av våra medlemsorganisationers samarbete med lokala partner i över 50 länder. Det handlar om ungefär 250 miljoner kronor årligen till långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitära kriser.

På den här sidan hittar du vidare till våra grunddokument och hur vi arbetar. Du hittar även mer information om vårt uppdrag som mötesplats, påverkansaktör och vidareförmedlare.

Vi tror på möten mellan människor

Svenska missionsrådets främsta uppdrag är att skapa mötesplatser för samarbete och reflektion bland våra medlemsorganisationer. Vi arrangerar årliga medlemsdagar, seminarier och utbildningar för att tillsammans kunna utvecklas och lära av varandra inom våra olika uppdrag.

I vårt internationella nätverk finns en mångfald av aktörer från olika traditioner. Denna bredd är vår styrka och olikheterna är en tillgång som utmanar oss att lära av varandra för att tillsammans verka i Guds mission.

Hitta mötesplatser i kalendern

Påverkan i tro på en bättre värld

Vi arbetar för att ge beslutsfattare och tjänstemän, inom Sveriges regering, riksdag, UD och Sida bättre religiös läskunnighet och för religionsfrihet för alla. Människors tro eller övertygelser är en förändringskraft och det behövs religiösa läsglasögon för att förstå världen.

I påverkansarbetet samverkar vi med våra medlemsorganisationer, med andra civilsamhällesaktörer i Sverige och världen, så som Sveriges kristna råd, CONCORD och NORFORB och i olika internationella nätverk. Vi arbetar med påverkan eftersom vi tror att förändring behövs om vi ska åstadkomma en bättre värld.

 

Läs mer om vårt uppdrag som påverkansaktör

Vårt arbete med svenskt bistånd

En stor del av vårt uppdrag är att förmedla pengar till våra medlemsorganisationers biståndsarbete runt om i världen. I dagsläget förmedlar vi pengar från Sveriges biståndsmyndighet Sida genom fyra olika anslag.

Vi har samarbetat med Sida sedan 1980 och är idag en av deras strategiska partnerorganisationer. Det innebär att vi har fleråriga avtal med dem som genom vårt samarbete med civilsamhället i andra länder är en del av Sveriges biståndsarbete.

Läs mer om vårt uppdrag som vidareförmedlare

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.