Att leva i helhet i Guds mission

Mission betyder uppdrag. Svenska missionsrådet har i över 100 år verkat utifrån en tro på att vi människor har ett uppdrag från Gud –att vara Guds medarbetare genom att värna den sårade skapelsen, att skapa försoning och genom att sprida hopp. 

Uppdraget är ett men kan uttryckas på tre olika sätt, där de tre uttrycken är olika sidor av samma uppdrag och är helt integrerade i varandra. Därför talar vi ibland om holistisk eller integrerad mission:  

Vittnesbörd – att vittna om Guds  kärlek och dela Evangeliet, Guds glada budskap.
Tjänst – att i praktiska insatser verka för alla människors och hela skapelsens upprättelse.
Gemenskap att verka för försoning mellan människor för ömsesidighet, samhörighet och utbyte. 

Det var 1912 som Svenska missionsrådet bildades, efter världsmissionskonferensen i Edinburgh 1910. Uppdraget var och är än idag att samla kyrkor och missionsorganisationer i Sverige med avsikt att utveckla, samordna och reflektera kring mission, både teologiskt och praktiskt. Samhället har förändrats men vi är fortfarande en ekumenisk mötesplats för mission och internationellt arbete.

I dag representerar vi en stor bredd av kristna samfund, församlingar, sociala aktörer och biståndsorganisationer som tillsammans verkar för att förverkliga Guds Mission: ”…ett glädjebud till de fattiga… …befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet…” Lukas 4:18. Denna bredd illustrerar en klassisk tredelad missionsteologi.

Två unga kvinnor från Filippinerna med högerhanden uppsträckt som i protest.Två unga kvinnor från Filippinerna med högerhanden uppsträckt som i protest.

Påverkan i tro på en bättre värld

Vi arbetar för att ge beslutsfattare och tjänstemän, inom Sveriges regering, riksdag, UD och Sida bättre religiös läskunnighet och för religionsfrihet för alla. Människors tro eller övertygelser är en förändringskraft och det behövs religiösa läsglasögon för att förstå världen.

Möt våra experter

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.