Bokrelease: Svensk mission – och kyrkorna som växt fram

Den 6 oktober är Svenska missionsrådet värd för lanseringen av ”Svensk mission – och kyrkorna som växt fram”. Det är ett unikt verk som fyller en lucka i kunskapen och dokumentationen av svenskt missionsarbete under 200 år.

– Vi tror att boken Svensk mission – och kyrkorna som växt fram kommer att bli ett svenskt standardverk om svenskt missionsarbete genom historien, men också en stark inspiration för alla som vill vara en del av kyrkans uppdrag i nutid, säger Charlotta Norrby, Svenska missionsrådets generalsekreterare.

Översikt av 200 års svenskt missionsarbete

Svensk mission – och kyrkorna som växt fram är en omfattande historisk framställning av svensk mission under närmare 200 år. Boken ger en bred ekumenisk översikt av de svenska samfundens missionsinsatser, där allt från Svenska kyrkan till Pingströrelsen finns med. Dessutom ges för varje region en utförlig presentation av de kyrkor som bildats som ett resultat av svensk mission.

– Ingen liknande sammanställning av svenskt missionsarbete har gjorts under de senaste 70 åren. Med sina drygt 700 sidor och drygt 35 medverkande författare är detta ett unikt verk som fyller en lucka i kunskapen och dokumentationen av svenskt missionsarbete, säger Klas Lundström, docent i missionsvetenskap och en av redaktörerna för boken.

Svenska missionsrådet har bidragit till finansieringen av boken och även skrivit ett kapitel om mission och bistånd.

Lansering på Ekumeniska centret 6 oktober

Lanseringen av boken sänds live på Svenska missionsrådets Youtube-kanal men går också att ses i efterhand:


Medverkande vid lanseringen:

  • Klas Lundström, docent i missionsvetenskap.
  • Kajsa Ahlstrand, professor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet.
  • Jan-Åke Alvarsson, Professor emeritus i kulturantropologi vid Uppsala universitet.
  • Göran Janzon, teol dr i missionsvetenskap
  • Charlotta Norrby, generalsekreterare på Svenska missionsrådet
  • Petter Jakobsson, teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet