Vi förändrar världen tillsammans med våra medlemsorganisationer

Vi samlar ett 30-tal medlemsorganisationer som verkar i ett 50-tal länder över hela världen. Nätverket består av en mångfald av organisationer och kyrkor från olika kristna traditioner.

Olikheterna är Svenska missionsrådets styrka och utmanar oss att lära av varandra för att tillsammans verka i Guds mission för en bättre värld.

Just nu pågår ungefär 70 insatser för mänskliga rättigheter och stärkta demokratiska samhällen. Till detta arbete förmedlar vi varje år ungefär 250 miljoner kronor från biståndsmyndigheten Sida.

Här berättar vi hur det går till att bli medlemsorganisation.

Ett levande nätverk med lång historia

Grunden till vårt nätverk lades redan vid den ekumeniska missionskonferensen i Edinburgh 1912.  Engagemanget ser annorlunda ut idag, men kyrkans uppdrag i världen står fortfarande i fokus för oss.