Vi förändrar världen tillsammans med våra medlemsorganisationer

Vi samlar ett 30-tal medlemsorganisationer som verkar i ett 50-tal länder över hela världen. Nätverket består av en mångfald av organisationer och kyrkor från olika kristna traditioner.

Olikheterna är Svenska missionsrådets styrka och utmanar oss att lära av varandra för att tillsammans verka i Guds mission för en bättre värld.

Just nu pågår ungefär 70 insatser för mänskliga rättigheter och stärkta demokratiska samhällen. Till detta arbete förmedlar vi varje år ungefär 250 miljoner kronor från biståndsmyndigheten Sida.

Prenumerera på Medlemsnytt

Vi skickar ut information om det senaste och vad som är på gång inom vårt nätverk till representanter för våra medlemsorganisationer ungefär en gång i månaden.

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.