Klimathopp för framtida generationer

Regnskog i Sierra Leone. Foto: Annie Spratt

En kvinna med ett barn på ryggen på vandring i regnskogen i Sierra Leone.En kvinna med ett barn på ryggen på vandring i regnskogen i Sierra Leone.

I vårt internationella arbete möter vi många av dem som ytterst drabbas av klimatförändringarna. Vi inspireras av deras idéer och motståndskraft.

Vi jobbar för att de ska få inflytande över beslut som fattas om klimatet på internationell nivå. Och vi tror att religion kan vara en nyckel som mobiliserar och motiverar fler att delta i en grön omställning.

Som kristna ser vi grön omställning som en del av vårt uppdrag att förvalta Guds skapelse. Många religiösa traditioner har en helhetssyn på människan och organiserar nätverk av församlingar och andra sociala rörelser. Därför uppmanar vi religiösa ledare som präster och imamer att mobilisera för klimatet.

Så jobbar vi för klimatet i vårt nätverk

Klimatförändringarna blir alltmer påtagliga samtidigt som vi människor fortsätter använda naturresurser på ett ohållbart och ojämlikt sätt. Flera av dem vi samarbetar med i andra länder vittnar om hur jordbruk utarmas och tillgången på vatten försämras. Många stater har gjort globala åtaganden för klimatet och biologisk mångfald, men de efterlevs inte.

I vårt nätverk jobbar många innovativt med grön omställning och organiserar sig för att påverka lokala lagar och internationella avtal.

Inom vårt vidareförmedlande uppdrag avsätter vi varje år fem miljoner kronor för att främja våra medlemsorganisationers arbete med miljö, klimat och resiliens.

Vi samarbetar med andra aktörer i det svenska och globala civilsamhället för att beslutsfattare i världen ska ta större ansvar för klimatet. Till exempel kräver vi implementering av Sendai-ramverket för katastrofriskreducering och Parisavtalet för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser.

 

Läs mer om vårt arbete med miljö, klimat och resiliens

Visa alla nyheter
Nyhet

Bibeln inspirerade till arbete för klimatet

En bok om Bibeln och klimatet revolutionerade hennes sätt att tänka. Sedan dess har Dr. Ruth Valerio ägnat sitt liv åt klimatförändringarna. Vid våra årliga medlemsdagar i februari är hon en av huvudtalarna.

Läs mer

Kunde inte hitta några nyheter

Det kanske inte finns fler publicerade nyheter

Visa alla nyheter

Kenya. Fotograf: Job Mainye

Humanitära insatser

Vårt humanitära arbete bidrar till ett motståndskraftigt samhälle

Det är organisationer som finns på plats i länder som Jemen, Syrien och Sydsudan som bäst vet hur vi kan rädda liv, minska lidande och upprätthålla människors värdighet. Därför bygger vårt humanitära arbete på att stärka lokala krafter i några av världens svåraste kontexter.

Läs mer om vårt humanitära insatser
En kvinna med hijab i solglasögon står bredvid en nunna med vitt dok och kors runt halsen.En kvinna med hijab i solglasögon står bredvid en nunna med vitt dok och kors runt halsen.

Tematiskt fokus

Tro och demokrati hör ihop

Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Utifrån vår kristna värdegrund menar vi dessutom att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart och lika värde med rätt att leva sitt liv i frihet.

Läs mer om tro och demokrati

Vill du lära dig mer?

På den digitala lärplattformen Fabo är vi med och utvecklar resurser för dig som jobbar med internationellt utvecklingssamarbete, studerar eller är intresserad av globala frågor.

Besök fabo.org