Bibeln inspirerade till arbete för klimatet

En bok om Bibeln och klimatet revolutionerade hennes sätt att tänka. Sedan dess har Dr. Ruth Valerio ägnat sitt liv åt klimatförändringarna. Hon säger att religiösa ledare måste gå före för att skapa förändring.

Det var när Dr. Ruth Valerio, global påverkanschef på Tearfund, studerade på universitetet som hon fick tag på en bok som handlade om vad Bibeln säger om klimatet. Den boken blev avgörande för hennes liv. Det var första gången hon förstod att Bibeln hade något att säga, ”inte bara om människor, utan även om jorden, om haven och om allt på jordklotet”.

– Det revolutionerade mitt sätt att tänka. Boken fick mig att inse hur oerhört viktigt det är att vårda hela Guds skapelse, och att den omvårdnaden också är en viktig del av att vara kristen.

Trossamfunden måste engageras

Dr. Ruth Valerio, Director of Global Advocacy at Tearfund

Det här var för 25 år sedan. Fattigdomsfrågor och frågor om orättvisor låg redan Ruth Valerio varmt om hjärtat, nu adderades miljöfrågan. Ju mer hon lärde sig om klimatet, desto mer förstod hon vilket enormt problem det var som höll på att avtäckas. Men också var vi kan hitta lösningarna.

– Vi kommer inte lyckas om vi inte engagerar trossamfunden, säger hon och syftar på de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Hon pekar på att cirka 80 procent av världens befolkning tillhör någon av de fem majoritetsreligionerna och att cirka en tredjedel av världens befolkning säger sig vara kristen.

– Inom den statistiken finns det en enorm potential för att agera och för att engagera sig. Framför allt anser jag att religiösa ledare måste gå före. Inte minst för att människor ser upp till sina religiösa ledare. Religiösa ledare är ofta engagerade i det lokala samhället och åtnjuter respekt såväl som inflytande.

– Inom Tearfund har vi sett att vi behöver arbeta genom trossamfunden och genom samfundens ledare för att nå ut till människor. Religiösa ledare har makten och möjligheten att nå långtgående förändringar när det gäller att påverka människors attityder och beteenden.

Hennes råd till Svenska missionsrådets medlemsorganisationer angående klimatarbete är att integrera ett ”klimattänk” i allt arbete. Enligt Ruth Valerio är vi bortom den punkt då klimatet kan ses som en separat fråga.

– Klimatproblemet berör alla aspekter av fattigdom. Det gäller att både förstå vilken påverkan klimatförändringarna har på människors liv, och att försäkra oss om att det arbete vi gör tillsammans med människor och för dem, att det är klimatresilient.

”Vi har varit otroligt kreativa”

Ruth Valerio säger att pandemin har påmint oss om att vi är en del av en global gemenskap och att vi inte bara kan tänka på oss själva – för då kommer vi aldrig att övervinna pandemin, utan vi måste samarbeta över hela världen, precis som med klimatproblemet.

– Och jag tror att pandemin har lärt oss att när vi verkligen står inför en nödsituation så kan vi agera. Såsom vi lever nu, de uppoffringar vi har gjort, om du hade sagt – för ett år sedan – att så här kommer vi att leva så hade jag svarat: Aldrig! Men eftersom vi ställdes inför en nödsituation så förändrades vi, säger Ruth Valerio och tillägger:

– Vi har varit otroligt kreativa och motståndskraftiga. Vi har visat att vi kan agera och vi behöver ha samma målmedvetenhet när det gäller klimatfrågan.

Men det finns också saker vi borde ha lärt oss av pandemin, men inte gjort; exempelvis hur starkt sammanflätade vi är med naturen.

– Pandemin är inte en naturkatastrof, som en jordbävning, utan pandemin är en katastrof som vi har skapat själva. Det är vårt fel på grund av hur vi har levt och hur vi har behandlat naturen, säger Ruth Valerio och tillägger att exempelvis Världsbanken har förutspått globala pandemier i många år.

Att våra handlingar påverkar vår omgivning är något vi ännu inte lyckats ta till oss. Ruth Valerio tror att det beror på att vi varit så fokuserade på att bekämpa själva pandemin.

– Dessutom är det ett väldigt tufft budskap, för det innebär att vi måste erkänna att vi har gjort fel. Så jag tror inte att det är något våra politiker kommer att säga. Det är bara att gå till sig själv – det är väldigt svårt att erkänna att man har gjort fel, säger hon med ett skratt.

Hör Ruth Valerio på Svenska missionsrådets medlemsdagar

Missa inte Dr. Ruth Valerios medverkan i SMC Network Inspirational Day den 3 februari – en del av Svenska missionsrådets medlemsdagar 2021. Då håller hon en föreläsning med titeln “The relation between Holistic Mission and SDGs in an Evangelical perspective. Is there a tension or a happy marriage?”