Ett levande nätverk med lång historia

Kenya. Fotograf: Job Mainye

Två glada personer som deltar i ett gruppsamtal på möte i Kenya.Två glada personer som deltar i ett gruppsamtal på möte i Kenya.

Grunden till vårt nätverk lades redan vid den ekumeniska missionskonferensen i Edinburgh 1910. Då var svensk mission en engagerande folkrörelse för många i Sverige. Engagemanget ser annorlunda ut idag, men kyrkans uppdrag i världen står fortfarande i fokus för oss.

Mer än hundra år senare samlar vi ett 30-tal medlemsorganisationer från många olika kristna traditioner. Flera är engagerade i ett levande missionsarbete med lång historia medan andra lägger tonvikten på så kallat utvecklingssamarbete, eller bistånd.

Kontakt med civilsamhället i över 50 länder

Utöver våra svenska medlemsorganisationer ingår hundratals samarbetspartner i över 50 länder i vårt nätverk. Genom våra medlemsorganisationer har vi idag starka band till civilsamhället i länder som Bangladesh, Colombia, Etiopien och Kenya. Det handlar till exempel om mångåriga samarbeten med församlingar, ungdomsorganisationer och försvarare av ursprungsfolks rättigheter, mänskliga rättigheter och klimatet.

Vi tycker inte alltid likadant, men vi ser olikheterna som en styrka som utmanar oss att lära av varandra för att tillsammans verka i Guds mission.

En helhetssyn på mission

För oss betyder mission, att i ord och handling stärka livets goda krafter och bekämpa orättvisor. Man måste börja med något litet för att förändra och åstadkomma något stort!

I vårt nätverk talar vi om mission utifrån ett helhetsperspektiv vilket inkluderar både socialt arbete (diakonia), gemenskap (koinonia) och evangelisation (vi förmedlar dock inga statliga biståndsmedel till evangeliserande verksamhet). I vårt nätverk ryms alla delarna eftersom vi är kallade att tjäna människor bortom etniska, kulturella och religiösa gränser.

Vi tror att Gud har en god plan med vår värld och att vi får vara med och bidra till alla människors samhörighet med varandra och vår jord. Det ger oss hopp om att en bättre värld är möjlig.

Mötesplatser

Varje år ordnar vi olika medlemsexklusiva och kapacitetsutvecklande seminarier och kurser liksom medlemsdagar och årsmöte. Som anställd på en medlemsorganisation kan du delta till låg eller ingen kostnad alls. Läs om kommande mötesplatser i vår kalender.

Kalender

Alla mötesplatser

Kunde inte hitta några evenemang

Det finns inga fler evenemang tillgänglig just nu, försök igen senare

Alla mötesplatser
En kvinna och en man från Bangladesh flätar en korg tillsammansEn kvinna och en man från Bangladesh flätar en korg tillsammans

Långsiktigt bistånd

Genom civilsamhället skapar vi hållbar förändring

Våra medlemsorganisationer har länge samarbetat med kyrkor och andra organisationer i det globala civilsamhället. Genom Sidas utvecklingsanslag kan vi ge stöd för att stärka människors möjlighet att stå upp för sina rättigheter och tillsammans bygga fredliga, jämlika och hållbara samhällen.

 

Läs mer om vårt arbete med långsiktigt bistånd
Några personer i samtal där en står med ryggen mot fotografen och på hans tröja står det Humanitarian Team.Några personer i samtal där en står med ryggen mot fotografen och på hans tröja står det Humanitarian Team.

Humanitära insatser

Vårt humanitära arbete bidrar till ett motståndskraftigt samhälle

Det är organisationer som finns på plats i länder som Jemen, Syrien och Sydsudan som bäst vet hur vi kan rädda liv, minska lidande och upprätthålla människors värdighet. Därför bygger vårt humanitära arbete på att stärka lokala krafter i några av världens svåraste kontexter.

Läs mer om vårt arbete med humanitära insatser

Prenumerera på Medlemsnytt

Vi skickar ut information om det senaste och vad som är på gång inom vårt nätverk till representanter för våra medlemsorganisationer ungefär en gång i månaden.