Seminarium om religiös läskunnighet i projektplanering

Välkommen till ett seminarium om religiös läskunnighet i projektplanering!

Religiös läskunnighet spelar en avgörande roll för att främja och fördjupa rättighetsbaserat utvecklingssamarbete, fredsbyggande och humanitärt bistånd. Religion spelar en avgörande roll för många människors beslut och livsval. Hur vi samarbetar med religiösa aktörer är därför ofta avgörande för hur vi kommer att nå våra projektmål. Det finns en risk att religiösa aktörer förbises när svenska organisationer inte är medvetna om deras roll och inte heller tar med dessa betydelsefulla aktörer redan i designfasen.

I svåra kontexter kan begreppet religiös läskunnighet till en början framstå som alltför teoretiskt och därmed svårt att tillämpa. Men det finns konkreta tillvägagångssätt och lättillgängliga metoder.

Under hösten 2024 planerar Kunskapsforum för Religion och Utveckling två seminarier med detta tema. Svenska missionsrådet tillsammans med Läkarmissionen står för värdskapet. Detta är det första av två seminarier och hålls på Ekumeniska centret, i Alvik.

Inbjudan riktas till alla organisationer som vill fördjupa sin förståelse för religionens roll i projekt och programdesign.

Seminariet hållas på engelska.

Datum: 30 september, kl.11.00-12.30
Plats: Ekumeniska centret, Alvik
Anmäl dig här

Prenumerera på Medlemsnytt

Vi skickar ut information om det senaste och vad som är på gång inom vårt nätverk till representanter för våra medlemsorganisationer ungefär en gång i månaden.