Vad har religion att göra med UD:s landstrategier? 

I planeringen av svensk utrikes- och utvecklingspolitik tar Sveriges utrikesdepartement (UD) fram så kallade landstrategier för de länder och regioner som man verkar i. UD:s landstrategier uppdateras regelbundet i en process där representanter från andra myndigheter och civilsamhället har möjlighet att ge input. Vi på Svenska missionsrådet uppmuntrar våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartner att delta i dessa processer. 

Som en del av ”Kunskapsforum för religion och utveckling” har SMR tillsammans med representanter från ACT Svenska kyrkan, Diakonia, Islamic Relief och PMU analyserat flera av de landstrategier som UD nu jobbar med.  

– Vi valde att fokusera på länder där vi tillsammans i Kunskapsforum har stor samlad erfarenhet, såsom Palestina eller Colombia. Vi märkte snabbt att beskrivningar av religion och religiösa aktörer var svaga i UD:s landstrategier trots att de ofta är avgörande pusselbitar för att förstå ett land eller en region, berättar Petter Jakobsson, teologiske rådgivare på SMR.

Utan en helhetsbild av kontexten blir strategin haltande. Därför har Kunskapsforum tagit fram en så kallad policy brief – en enkel guide med frågor som bör ställas när UD eller andra aktörer uppdaterar eller skriver nya landstrategier. Frågorna handlar till exempel om religiösa aktörer, civilsamhället och om religions -och övertygelsefrihet. 

– Vi tror att landstrategierna blir bättre om alla parter som deltar i processen också förstår religionens roll i den aktuella kontexten. Denna policy brief är tänkt som ett enkelt sätt att komma igång, säger Petter Jakobsson. 

Läs, använd och sprid Kunskapsforums policy brief för att vässa svensk utrikespolitik!