Religiös tvåspråkighet nyckel för internationellt samarbete

Hur påverkar din egen övertygelse din förståelse för andras övertygelse? Vilken skillnad kan religiös läskunnighet göra för internationellt samarbete? Över 70 deltagare från olika internationella biståndsorganisationer och kyrkor deltog när Kunskapsforum för religion och utveckling höll en digital fortbildning om religiös läskunnighet.

– I Sverige har vi en elefant i rummet. Självbilden här är ofta sekulär. Det gör det svårt att hitta ett språk för att tala om religion och då verkar det som att religion inte finns, förklarade Petter Jakobsson, teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet.

– Men alla människor bär på övertygelser, oavsett tro. Religiös läskunnighet handlar om att utforska det för att kunna samarbeta bättre. Övertygelser styr vårt sätt att arbeta och kan komma i konflikt med andra människors övertygelser. Därför måste vi kunna prata om dem.

Erfarenheter av samarbete med religiösa

Panelsamtal med företrädare för Kunskapsforum för religion och utveckling varvades med gruppsamtal om konkreta exempel från bland annat Egypten och Paraguay. Deltagarna fick också testa metoder ur Svenska missionsrådets kommande verktyg för religiös läskunnighet.

– Inom det internationella utvecklingssamarbetet kan det vara svårt att enbart tala om mänskliga rättigheter med religiösa grupper. Ibland finns en misstänksamhet om att mänskliga rättigheter är en agenda från väst. Mänskliga rättigheter är heller inget naturligt att relatera till, som Bibeln eller Koranen är. Det finns risk att det skapas en språkförbistring trots att målet om att bygga en bättre värld är detsamma, sa Kristin Elmqvist, policyrådgivare på PMU.

– Religion och religiösa aktörer påverkar och utmanar normer och värderingar som påverkar mänskliga rättigheter på gott och ont. Därför är religiösa ledare och trosbaserade organisationer ofta nyckelaktörer i internationellt biståndsarbete, sa Adriana Gastellu Camp, tematisk rådgivare på ACT Svenska kyrkan.

– Vi har funnits i Afder-distriktet i Sydöstra Etiopien sedan 20 år. Här identifierar sig en majoritet av befolkningen som muslimer. Vår långsiktiga närvaro och lokala förankring har skapat förtroende för oss och underlättat den dialog som behövs för att förändra attityder kring bland annat könsstympning, berättade Isabelle Beckman, kommunikatör på Islamic Relief. 

Stort intresse för ökad religiös läskunnighet

Som avslutning berättade deltagarna om sina erfarenheter och hur de tror att religiös läskunnighet kan hjälpa dem framåt.

– Vi behöver ta tid för att diskutera hur vi kan blir mer tvåspråkiga. Jag tror att många av våra samarbetspartners redan talar ”bibliska” när de jobbar i byarna, men det blir mer byråkratiskt när de ska rapportera in till oss, sa Ulrika Morazán från Equmeniakyrkan.

– När vi reser för att besöka våra samarbetspartners så rör vi oss ofta i muslimska miljöer. Det är inte så att det reciteras koranverser men det finns en andlighet som genomsyrar vardagen. Då kan vår kristna erfarenhet vara ett sätt att mötas, berättade Arnold Langefors från Kväkarhjälpen.

– Religiösa aktörer kan nå ut på ett sätt som min organisation inte kan, sa Shilér Al Fouadi från WWF. Vi behöver samarbeta med fler religiösa grupper. Från samtalen idag tar jag med mig många praktiska exempel på hur det kan göras lokalt.

– Förutom att bryta ensamheten i de här bryderierna så har jag fått energi och idéer för hur vi kan jobba vidare, sa Mattias Brunander, policy- och påverkanschef på Diakonia.

Kunskapsforum för religion och utveckling är ett initiativ från Svenska missionsrådet, PMU, ACT Svenska kyrkan, Islamic Relief och Diakonia. Håll utkik efter fler utbildningstillfällen eller hör av dig till Petter Jakobsson för att få uppdateringar om Kunskapsforums arbete.

Foto: SMR. I den digitala studion för Kunskapsforums fortbildningsdag om religiös läskunnighet syns en rosa elefant. Framför kameran talar Adriana Gastellu Camp, ACT Svenska kyrkan medan övriga panelister sitter: Petter Jakobsson, SMR; Isabelle Beckman, Islamic Relief; Mattias Brunander, Diakonia och Kristin Elmqvist, PMU.