Resiliens sätter ord på uthålligt biståndsarbete

Sedan 2017 arbetar Svenska missionsrådet med en satsning på resiliens för att öka människors och organisationers möjligheter att anpassa sig och hantera såväl akuta hot som mer långsiktiga förändringar, till exempel kopplat till klimatförändringarna.

Nexus – där humanitärt arbete, utvecklingssamarbete och fredsarbete möts

Det är ett välkänt problem att utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd och fredsbyggande arbete bedrivs oberoende av varandra, eller med bristande koordinering. Genom att arbeta uttalat med resiliens ökar förutsättningar för att koppla ihop dessa olika agendor – som brukar kallas ”nexus”.

– Arbetet med resiliens ger en överblick och en helhetssyn som vi inte haft tidigare, menar den italienska resiliensexperten Silva Ferretti. Hon har följt Svenska missionsrådets och några av dess medlemsorganisationers arbete tillsammans med lokala samarbetspartner i bland annat Uganda, Etiopien och Kenya. I december presenterade hon sin utvärdering av Svenska missionsrådets satsning.

Stort engagemang för resiliens och nexus bland medlemsorganisationerna

Lennart Nolvall är handläggare med särskilt fokus på resiliens på Svenska missionsrådet. Han har varit med sedan satsningens början. Redan 2015 ansökte Svenska missionsrådet om finansiering från Sida för arbete med nexus mellan humanitärt arbete och utvecklingssamarbete, samt katastrofförebyggande insatser. Då sa Sida nej.

– Men ungefär samtidigt genomförde Frälsningsarmén tillsammans med Stockholm Resilience Centre en första insats med fokus på resiliens i Kenya. Ett frö såddes som ledde till att Svenska missionsrådet la grunden för en satsningen på resiliens. Den har uppfattats som mycket relevant av såväl entusiastiska medlemsorganisationer som deras lokala partnerorganisationer, berättar Lennart Nolvall.

2017 fick Svenska missionsrådet finansiering från Sida för den här särskilda satsningen. I den ingår 18 olika insatser som helt eller delvis är fokuserade på att bygga resiliens. Åtta svenska medlemsorganisationer och ett 20-tal samarbetspartner i Afrika och Asien har varit involverade i insatserna. Det är detta arbete som Silva Ferretti nu utvärderat.

Resiliens sätter ord på arbete som redan pågår

I utvärderingen framkommer att begreppet resiliens hjälpt såväl medlemsorganisationer som deras samarbetspartner att sätta ord på utmaningar som de redan arbetar med. Genom att använda själva ordet resiliens har de bättre lyckats förklara och kommunicera sina behov och utmaningar både för sig själva och för andra, såsom internationella givare.

Silva Ferretti menar att det också lett till att de kunnat dela lösningar tillsammans i större utsträckning. Till exempel så har flera av de medlemsorganisationer som stödjer insatser i Kenya tillsammans med sina partnerorganisationer startat ett eget nätverk för att stötta och lära av varandra: Kenya4Resilience.

Representanter från de organisationer som varit engagerade i satsningen har kunnat följa utvärderingen i realtid genom en blogg som Silva Ferretti startade. Att delta i utvärderingen och dela sina erfarenheter har gett energi och inspiration i det fortsatta arbetet, menade flera av dem.

En utvärdering med särskild relevans under coronapandemin

Arbetet med utvärderingen påverkades förstås av coronapandemin. Utvärderingen utfördes genom intervjuer då det inte var möjligt att göra någon fältresa för uppföljning. På det sättet illustrerar coronapandemin effektivt vikten av arbete med resiliens. Vilket Silva Ferretti också konstaterade i sin presentation:

– Vi kan inte kontrollera framtiden. Därför är det så viktigt att jobba med motståndskraft – med resiliens för att komma vidare trots det oväntade och svåra.

Vill du veta mer om Svenska missionsrådets arbete med resiliens?