Samarbete i Lime Portal 

Bangladesh. Foto: Izla Bethdavid Boltena

En person från Bangladesh med två klossar i händerna.En person från Bangladesh med två klossar i händerna.

För att underlätta samarbetet mellan Svenska missionsrådets kansli och medlemsorganisationerna används ett digitalt system som kallas Lime Portal. Här sköts handläggning och kommunikation inom framför allt vidareförmedlingen.  

Medlemsorganisationer som är en del av vidareförmedlingen kan logga in i Lime Portal som är en del av Svenska missionsrådets CRM-system. Portalen är uppbyggd så att den lyfter fokus från enskilda projekt till en helhetsbild av varje organisation, bland annat genom att: 

  • varje organisation själv uppdaterar sina uppgifter och vilka områden de önskar ökat samarbete kring.  
  • alla medarbetare på respektive medlemsorganisation har tillgång till samma information om till exempel status på ansökningar och inlämnade rapporter. 
  • information om enskilda projekt och program läggs in direkt i Portalen av medlemsorganisationen själv, vilket ger ökad transparens och starkare ägandeskap för organisationen. 
  • lyftplaner, rekvisitioner och ekonomisk rapportering sker direkt i Portalen. 
  • Svenska missionsrådets organisationsbedömningssystem är integrerat i Portalen. Här kan hela organisationen följa arbetet med kapacitetsutveckling efter genomförd organisationsbedömning. 

Arbeta med insatser i vår Lime-Portal

Här arbetar du som är anställd på någon av våra medlemsorganisationer med olika biståndsinsatser. Du hittar mallar och allt om din organisations insatser här. 

Till Lime-Portal