Årligt nordiskt möte

De erfarenhetsutbyten och relationer som vi byggt upp genom åren har lett fram till flera positiva samarbeten. Just nu är det mycket fokus på samarbetet kring religions- och övertygelsefrihet. På årets möte delade vi även erfarenheter kring hur vi arbetar med kapacitetsutvecklingsfrågor, organisationsbedömningar, analysverktyg för religion och utveckling samt resultatuppföljning. Det var också intressant att jämföra skillnader i den biståndspolitiska situationen och hur våra relationer ser ut med Sida, NORAD respektive DANIDA. Vår bedömning är att vi i förhållande till både Danmark och Norge har en mer gynnsam och öppen situation. Däremot har man i Danmark utsett en ambassadör för religions- och övertygelsefrihet, något som vi på SMR gärna vill verka för i Sverige!