Goda relationer med kyrkorna – en väg framåt i Brasilien

Den 1 januari svors Jair Bolsonaro in som Brasiliens president. Brasilien ansluter sig därmed till de många länder som under senare år valt högerkonservativa politiska ledare i demokratiska val. Svenska missionsrådets medlemsorganisation Evangeliska frikyrkan har omfattande verksamhet och goda relationer med flera kyrkor och organisationer i Brasilien.

Anna-Maria Jonsson, EFK:s regionledare för Latinamerika och iberiska halvön besökte Brasilien precis efter att valet avgjorts 28 oktober förra året. Under många veckor reste hon i landet, besökte projekt och samtalade med företrädare för EFK:s samarbetsorganisationer och goda vänner. Här delar hon sina intryck med oss.

Ett splittrat land

Jag har aldrig förut sett folk i Sverige engagera sig så mycket i brasiliansk politik som under höstens val. Bilden av vad som händer i Brasilien är inte lika entydig i Brasilien som i Sverige. Efter min resa kan jag säga att det är ett splittrat land där åsikterna skiljer sig markant.

Jag landade i Brasilien dagen efter valet och fick valresultatet på flyget av en flygvärd. Från början kändes den här resan mer spänd än vanligt och åsikterna jag mötte var mycket tydligare.

Naturligtvis oroar jag mig mycket över landets framtid, speciellt när det gäller frågor om mänskliga rättigheter och miljön. Just dessa frågor är viktiga i det biståndsarbete som jag jobbar med utifrån EFK:s engagemang i landet.

Kristna väljare i majoritet

Det är ingen hemlighet att Bolsonaro till stor del röstats fram av kristna väljare. I landet finns den största katolska kyrkan i världen. De evangelikala kristna uppskattas utgöra 25 procent av befolkningen. Tillsammans utgör de kristna väljarna alltså en stor majoritet i landet.

Men det är långt ifrån alla kristna som röstat för Bolsonaro. I den nordöstra delen av landet är stödet för Bolsonaro inte lika högt. Jag kom dit några dagar efter valet och mötte en grupp baptistpastorer som innerligt bad för sitt land. Flera av dem hade tårar i ögonen och var bedrövade över valresultatet.

Vilken roll har vi när vi tycker olika?

Innan resan följde jag valrörelsen genom debattprogram, tidningsartiklar och mitt egna Facebookflöde. Jag märkte då att många av de människor jag känner och respekterar stödde Bolsonaro. Det gjorde mig mycket frustrerad och jag började i ett tidigt skede fundera på vilken roll EFK skulle ha i kontakten med sina brasilianska samarbetsorganisationer.

Ibland vill jag högljutt opponera mig mot Bolsonaros utspel men vad kan jag vinna på det? Under min resa förstod jag vikten av att finnas med och föra goda samtal med våra samarbetsorganisationer. Det är viktigare än någonsin att bidra till ett sunt samtalsklimat och ta vara på sina kontakter.

Anledningar till Bolsonaros framgång

Under mina veckor i Brasilien drog jag några slutsatser om hur Bolsonaro kunde väljas till president i Brasilien.

  1. Många människor röstade på Bolsonaro i protest. Den gamla vänsterregeringen är sammanflätad med de största korruptionshärvorna i brasiliansk historia och därför ville många brasilianare komma ifrån det gamla och få något nytt.
  2. Det är inte ett ointresse för miljön och mänskliga rättigheter som lockat väljare till Bolsonaro. Däremot finns det en attraktion i de konservativa värden som Bolsonaro gick till val på. I flera samtal märkte jag att Bolsonaros åsikter om familjen gjort intryck, men att många inte satt sig in i hela Bolsonaros politiska program.
  3. Valrörelsen präglades av fake news. Därmed kan valutgången ha påverkats av de lögner som spridits om kandidaterna.

Värderingar är viktigare än partipolitik

Utifrån dessa slutsatser är det tydligt för mig att värderingar är viktigare än partipolitik när vi inom EFK kommunicerar med våra partners i Brasilien. Aktiva samtal i mindre grupper ger oss en bättre ingång än att positionera oss och ta ställning politiskt.

Vi som är medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet har alla olika partners över världen och vet vilken spänning som kan finnas i dessa relationer. När åsikter går isär tror jag att det är viktigt att samtala och verka med respekt och värdighet gentemot våra samarbetsorganisationer för att samtidigt kunna utmana till reflektion och konstruktiv handling.

Nu följer vi noga utvecklingen i landet och dokumenterar det som händer. Vi fortsätter att samarbeta och utveckla våra relationer i Brasilien så att sanning, kunskap och sundhet kan bereda väg för en stark demokrati med respekt för alla människors rättigheter.

Anna-Maria Jonsson,
EFK:s regionledare för Latinamerika och Iberiska Halvön samt ledamot i Svenska missionsrådets styrelse.