Internationell lansering av kurs om religiös läskunnighet

Illustration: Majsan Sundell

Svenska missionsrådets kurs om religiös läskunnighet lanseras internationellt och digitalt under PaRD:s årskonferens på Bali den 2 november 2022.

– Det känns otroligt roligt att kursen är efterfrågad i internationella sammanhang. Framtiden blir mer hoppfull om fler statliga företrädare och människor i det globala civilsamhället ökar sin religiösa läskunnighet, säger Petter Jakobsson som varit med och utvecklat kursen med det engelska namnet An Introduction to Religious Literacy: Working With Change in a Religious World.

Digital kurs om religion tillgänglig för alla

Kursmaterialet om religiös läskunnighet har testats av Svenska missionsrådet i olika svenska och internationella sammanhang. För att öka tillgängligheten till kursen har den nu anpassats det till den digitala lärplattformen Fabo där den kommer att finnas tillgänglig on-demand efter den andra november.

Lansering i internationellt nätverk med fokus på religion och utveckling

Lanseringen på PaRD kommer innehålla en introduktion till ämnet religiös läskunnighet och smakprov av kursens interaktiva övningar. Petter Jakobsson deltar på länk från Sverige den 2 november kl 7:30-9:00 svensk tid (14:30-16:00 indonesisk tid).

PaRD står för Partnership for Religion and Sustainable Development. Svenska missionsrådet är medlemmar i detta internationella nätverk med fokus på religionens roll i utvecklingssamarbete tillsammans med andra företrädare för civilsamhället, stater och mellanstatliga organisationer.

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.