Internationella dagen för katastrofreducering

Katastrofreducering

Det är UNISDR – FN:s organ för katastrofriskreducering – som för några år sedan tog initiativ till denna dag för att fira hur människor och samhällen runt om i världen arbetar för att minska sin exponering för katastrofer. Årets fokus är ett av de sju målen i det internationella Sendai-ramverket för katastrofriskreducering; Att minska de ekonomiska förlusterna av katastrofer före 2030.

Projekt för att minska riskerna

Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer i arbetet för katastrofreducering och resiliens (motståndskraft) genom vår särskilda resiliens-satsning under åren 2017-2021. Vid utvecklingsutskottets möte under veckan beviljade vi bidrag till fyra olika projekt som helt eller delvis har som målsättningen att minska riskerna för katastrofer eller bygga kapacitet för ökad resiliens.

Barmissionen beviljades bidrag för uppbyggnad av ett nätverk i Kenya för kapacitetsuppbyggnad och påverkansarbete gällande katastrofreducering och resiliens. Erikshjälpen beviljades medel för en insats som är fokuserad på att minska katastrofriskerna i ett översvämningsdrabbat område i norra Indien. Lepramissionen beviljades bidrag för en insats i Indien där förstärkt motståndskraft mot katastrofer är en central del och ADRA beviljades bidrag för ett stort treårigt globalt utvecklingsprogram där arbetet för ökad resiliens är en viktigt komponent.

Vi firar kraften och initiativförmåga

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartners vill vi fira all den kraft och initiativförmåga som det finns hos människorna i de områden som vi tillsammans verkar i. Genom vårt samarbete har vi goda möjlighet att minska sårbarheten i utsatta områden och länder, skapa förutsättningar för en minskad fattigdom och en hållbar utveckling.

Läs mer om Internationella dagen för katastrofreducering