Svenska missionsrådets styrelse och en majoritet av medlemsorganisationerna står fortsatt bakom den policy för jämställdhet som antogs 2016. Vid det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen om en språklig justering för att förtydliga att det är information om möjligheten till laglig abort som åsyftas i arbete för att främja sexuella och reproduktiva rättigheter i det utvecklingssamarbete som Svenska missionsrådet stödjer. Ledamot Henrik Alberius (Stockholms katolska stift) reserverade sig för beslutet.

Att stryka referensen till abort i policyn är inte aktuellt. Abort är en verklighet som vi måste förhålla oss till vilket bland annat framkommer i det resonemang som förs i policyn. Det innebär dock inte att Svenska missionsrådet tar ställning för eller emot abort eller kräver ett sådant ställningstagande från sina medlemsorganisationer.