Kväkarhjälpen bildar förening

Det är administrativa skäl som ligger bakom åtskiljandet, men kontakten med samfundet kommer att fungera som tidigare. Kväkarhjälpen har nu ansökt och blivit beviljad medlemskap i SMR.

Att verka för fred – genom jämlikhet och rättvisa – har alltid varit en självklarhet inom kväkarrörelsen. I den svenska Kväkarhjälpens riktlinjer uttalas tydligt att ”Insatser ska ge bidrag till fred, försoning och respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde. Att bekämpa fattigdom är att bygga fred.”

Kväkarhjälpen ser fram emot att få verka i ett nytt decennium och med de globala målen som ledstjärna. Vi vill främja freden, och hålla fast vid våra riktlinjer som talar om att ” Vi är övertygade om det godas möjlighet i varje människa.”

Görel Råsmark
Ombud Kväkarhjälpskommittén

På bilden ser vi Kväkarhjälpskommittén. På övre raden Sue Glover Frykman och Arnold Langefors, på nedre Tofte Frykman, Annika Hollsing och Görel Råsmark. På bilden saknas Anna Crumley Effinger, adjungerad.