Mät inte resiliens – mät ”kapitalet”

I början av mars arrangerade SMR, tillsammans med Skandinaviska Barnmissionen och nätverket Kenya4Resilience en workshop kring resiliens – Kenyan Workshop on Integrating Resilience. Och det var då som Silva Ferretti, expert på resiliensfrågor, gav det förlösande svaret: resiliens kan inte mätas.

I stället fick vi lära oss att tänka i termer av system och kapital. Vi utgick från det strategiska verktyget Dynamic Resilience Wheel som utvecklats av organisationen Lutheran World Relief.

Kapital som samspelar

Verktyget klargör att länder, samhällen och hushåll har olika slags kapital: mänskligt, socialt, fysiskt, institutionellt, finansiellt, och andligt kapital, samt naturresurer. Genom att analysera dessa kapital, och hur de samspelar och genom att stärka de kapital som utgör de svagaste länkarna, så kan vi bidra till att samhällen och hushåll uppnår en högre motståndskraft. Och vi kan analysera hur de olika kapitalen stärks över tid.

Det här sättet att tänka landade mycket väl hos deltagarna. I utvärderingen av lärveckan gav 89 procent av de 44 deltagarna workshopen högsta betyg och 86 procent kände sig redo att tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Resiliens – viktigare än någonsin

Eftersom de kenyanska myndigheterna infört restriktioner för internationella konferenser på grund av Corona-krisen, fick vi göra om Africa Regional Workshop till en nationell kenyansk workshop. Sexton afrikanska deltagare från andra länder och några svenskar fick avboka sina resor. Glädjande nog kunde de ändå följa vår workshop via vår blogg i realtid.

Nu känns det viktigare än någonsin att ha på sig resiliensglasögonen och använda verktyget Dynamic Resilience Wheel när vi utarbetar strategier, samarbeten, program och projekt.

Det är många epidemiologer som varnat för en allvarlig pandemi men få politiker har lyssnat ordentligt och därför inte byggt upp en tillräcklig global och nationell beredskap och motståndskraft. För oss står det klart att ökad motståndskraft mot chocker och stressfaktorer är en förutsättning för att nå en hållbar utveckling.

Lennart Nolvall och Miriam Mondragon