Miljoner till nordiskt samarbete för religionsfrihet

Stefanusalliansen får 24 miljoner norska kronor av den norska regeringen för att utöka sitt arbete med religionsfrihet för alla. En betydande del av pengarna kommer att användas i det nordiska -samarbetet NORFORB* där Svenska missionsrådet leder arbetet med att ta fram utbildningsmaterial för att stärka människors rättigheter i utsatta regioner.

– Ökad kunskap gör skillnad. När människor förstår sina rättigheter kan de också börja stå upp för sig själva, säger Katherine Cash, rådgivare på Svenska missionsrådet. Hon kommer nu leda arbetet med att utveckla kurser och filmer för FORB Learning Platform – den lärplattform om religions- och övertygelsefrihet som NORFORB lanserade i FN tidigare i våras.

Treårigt avtal

Pengarna fördelas över ett treårigt ramavtal och i tre olika projekt. Ett av projekten leds av det nordiska nätverket NORFORB med kollegor från norska Stefanusalliansen, Svenska missionsrådet, Danska missionsrådets utvecklingsavdelning och Finska missionssällskapet.

Utbildningsmaterial för både diplomater och utsatta

Lärplattformen används redan i utbildningar av tjänstemän och diplomater inom bland annat EU och FN. Men den viktigaste målgruppen är de människor, organisationer och samfund som själva är utsatta i regioner där mänskliga rättigheter kränks och utrymmet för oliktänkande minskar. Sedan många år har Svenska missionsrådet utbildat om religions- och övertygelsefrihet tillsammans med partners i Afrika, Asien och Mellanöstern.

– Nu kan vi utveckla detta viktiga arbete och nå ännu fler, säger Katherine Cash som ser fram emot att skapa en webbkurs och är stolt över att lärplattformen redan nu erbjuder filmer och övningar på ett tiotal språk.

Plattform med stor internationell uppslutning

I dagsläget har 54 organisationer från ett 20-tal länder ställt sig bakom FORB Learning Platform. Många av organisationerna arbetar i länder där religions- och övertygelsefriheten är under stark press.

– Vi vet att andra mänskliga rättigheter stärks när religions- och övertygelsefriheten respekteras eftersom det handlar om individens rätt att tro och uttrycka sig. Religionsfriheten är en nyckel för att skapa jämställda och öppna samhällen, förklarar Katherine Cash.

*FORB är den engelska förkortningen av Freedom of Religion or Belief. NOR i NORFORB står för de nordiska organisationerna som bildat nätverket.