Påverka Sidas miljöintegrering i biståndet

Satsar Sida rätt?

SMR och andra av Sidas ramorganisationer bjöds in att vara med på ett av mötena under veckan. DAC representanter från ett flertal länder i Europa och Kanada önskade veta hur det svenska civilsamhället ställer sig till hur Sida arbetar med just miljöintegrering. Har Sida enligt svenska civilsamhällesorganisationer tillräcklig ambitionsnivå gällande miljöintegrering i biståndet? Satsar Sida rätt utifrån allt större involvering av näringsliv och investerare?

Representanter från svenska civilsamhällesorganisationer (inklusive SMR) svarade tämligen tamt och svävande. Det stod däremot klart att Sida är mycket intresserade av vad civilsamhällets organisationer anser om hur miljö- och klimatintegrering i biståndet genomförs.

Era synpunkter är värdefulla!

Vi kommer fortsättningsvis att följa och försöka påverka Sidas satsningar på miljö och klimatintegrering i biståndet. Medlemsorganisationer inom SMR, var med ni också!

Under våren kommer vi metodiskt samla in era synpunkter om hur miljö- och klimatperspektivet borde integreras inom det bistånd som utgår från era organisationer.  För er som har synpunkter avseende detta redan nu; mejla mig på Anna.olsson@smc.global