Premiär för ny religionsfrihetskurs

Nu finns ett nytt läromedel för alla som vill arbeta för religions- och övertygelsefrihet och andra mänskliga rättigheter i sin kontext. I ett digitalt lanseringsevenemang den 25 maj presenterades kursmaterialet Local Changemakers inför en publik med intresserade deltagare från hela världen. Kursmaterialet består av nio sessioner, och såväl manual som PowerPoint-presentationer, övningar, instruktioner och talmanus kan laddas ner gratis på forb-learning.org/changemakers. På så sätt kan vem som helst enkelt hålla kursen för en grupp, utan att själv vara expert på ämnet.

Bakom Local Changemakers står vårt religionsfrihetsnätverk NORFORB, och författare till kursen är Katherine Cash, rådgivare på Svenska missionsrådet. Hon ser stora behov av ökad kunskap i en värld där kränkningar av religions- och övertygelsefrihet skapar både personligt lidande och destabiliserar hela samhällen. Förändringar behöver komma såväl från den politiska ledningen som från gräsrotsnivåerna. Och det är där Local Changemakers kommer in i bilden.

– Många människor drabbas av religionsfrihetskränkningar i sin vardag, men de vet inte hur de ska kunna göra skillnad. Vårt nya kursmaterial ger praktisk vägledning till hur förändring kan uppnås, förklarar hon.

Local Changemakers fokuserar på att bygga kunskap, förändra attityder och ge verktyg för att påverka. Kursens metoder kombinerar interreligiös förståelse med ett rättighetsbaserats arbetssätt, och den kan lätt anpassas till olika kontexter. Inför lanseringen har den testats av grupper i Tanzania, Indien, Jordanien och Nigeria med goda resultat. Flera av de som testat materialet deltog i lanseringen, där de delade sina erfarenheter.

– Under kursens gång kunde vi se att det finns ett behov av den här sortens undervisning, sade Hammam Haddad, som hållit kursen i Jordanien.

– Den fungerar i alla situationer. Den bygger på erfarenheter, och alla har vi erfarenheter, kommenterade Irfan Engineer, som i sin indiska grupp tydligt kunde se attityder förändras.

Både Ukoha Ngwobia, Nigeria, och Hidaya Dude, Tanzania, rapporterade att deras kurstest gav ringar på vattnet, där deltagarna efteråt fortsatt engagera sig för religions- och övertygelsefrihet på olika sätt. I Hidaya Dudes grupp har några deltagare bland annat bestämt sig för att själva hålla kursen i deras lokala sammanhang, vilket är helt i linje med förhoppningarna från upphovspersonen.

– Underbart att höra, sade Katherine Cash, som i och med lanseringen går i mål efter nästan två års idogt arbete med att ta fram kursen.

Nu gäller det dock att fortsätta sprida materialet, och se till att fler översättningar kommer till stånd. Materialet finns till en början på engelska, franska och arabiska, men fler språkversioner är på gång.

Se en inspelning av lanseringen nedan!