Stora neddragningar i årets bistånd

Regeringen vill finansiera flyktingmottagandet från Ukraina genom att omfördela över 9 miljarder kronor från biståndsbudgeten i år. Det kommer att få allvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt.

Den största delen av pengarna tas från Sidas budget och de olika anslagen för internationellt utvecklingssamarbete. Det humanitära anslaget berörs dock inte.

– Ytterst kommer detta att drabba det arbete som våra medlemsorganisationer genomför med sina partner runt om i världen för mänskliga rättigheter, minskad fattigdom och hållbar utveckling, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare på SMR.

Svenska missionsrådet har en nära dialog med Sida och andra berörda organisationer om vad detta konkret innebär för vår verksamhet, som till största del finansieras av olika Sida-anslag.

SMR:s stöd till civilsamhället och kommunikationsinsatser drabbas

– Vi måste räkna med att anslaget för stöd till civilsamhället kan dras ned med 38 procent och att kommunikationsanslaget kan dras ned med 35 procent i år, säger Charlotta Norrby. Samtidigt har vissa andra av Sidas anslag drabbats ännu hårdare.

Sida väntas inom kort ge besked om hur och i vilken omfattning enskilda organisationer eller insatser behöver dra ner på sin planerade verksamhet. SMR:s kansli följer noga utvecklingen och har dialog med de medlemsorganisationer som berörs.

– När vi har mer information kommer SMR:s styrelse ta ställning till vilka förändringar som behöver göras i och med detta allvarliga besked. Samtidigt jobbar vi hårt för att denna minskning inte ska bli permanent i svensk politik, säger Charlotta Norrby.

Solidariskt bistånd viktig fråga i valrörelsen

Inför årets valrörelse har till exempel SMR och flera medlemsorganisationer anslutit sig till den trosbaserade valkampanjen En hundradel för världen som vill se en generös och solidarisk biståndspolitik oavsett regering i Sverige.

– Självklart ska Sverige bistå människor som flyr undan fruktansvärda krig. Men Sverige är ett rikt land som har råd att jobba långsiktigt för en hållbar och säker värld och samtidigt bistå i akuta lägen, säger Charlotta Norrby som i veckan också intervjuades i en artikel i tidningen Sändaren.

SMR samarbetar även med andra i civilsamhället och undertecknade senast den 5 april en debattartikel i Göteborgsposten: Oacceptabelt att använda biståndet till flyktingmottagandet.