Svåra omställningar och ljusglimtar

– Det här påverkar oss hur mycket som helst. Vår enda förhoppning är att det kanske inte blir så långvarigt och att viruset inte får så stor spridning söder om Sahara, där vi arbetar mest, säger Siri Karlsson på ADRA Sverige.

En svårighet hon pekar på är att situationen förändras så snabbt. Ena dagen klarar sig en partner fint, nästa dag försenas arbetet på grund av exempelvis reseförbud eller att revisionsbyrån inte tillåts arbeta.

– Det vi hjälper våra partners med nu är delvis stöd för skyddsutrustning (som till ADRA Syrien) och att våra partners tar tid till Capacity Building. De flesta har med det i sina projekt men har ofta utmaningar med att hinna med det. Idag har vi mycket bra tekniska möjligheter att köra utbildningar via länk av olika slag och vi stöttar våra partners med utbildningsmaterial, säger Siri Karlsson och tillägger att även hemmakontoret avsätter tid åt Capacity Building.

Omställningar och oro

Många vittnar om hur de ställer om arbetet på olika sätt. Det som oroar är det som är svårt att själv påverka.

David Duveskog på Trosgnistan tror att insamlingsbidragen kan minska framöver om krisen fortsätter.

– Nästan hela samhället har gått i stå så då ger man inte som man brukar, även om våra månadsgivare troget fortsätter ge, säger han.

Trots oron gör Trosgnistan nu akuta hjälpinsatser med matpaket till hundratals familjer som satts i karantän i Indien och Afrika.

Bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon konstaterar att tiderna är svåröverblickbara och att ”som insamlingsorganisation är vi ju direkt beroende av hur det ekonomiska läget ser ut”.

– Och om grundskolorna i Sverige stänger kommer ett av våra stora verksamhetsfält – Bibeläventyret – behöva läggas på is.

Även inom Erikshjälpen är man rädda för att behöva stänga en del av verksamheten om det blir värre.

– Vi är inte desperata men helt klart är det en superallvarlig situation, säger Daniel Grahn och pekar på två faktorer som gör det svårt.

Den ena är att 75 procent av deras cirka 4000 volontärer är över 70 år och nu inte kan bemanna butikerna.

– Det andra är att vi tar det vi tjänar i butikerna och skickar för att hjälpa andra, vilket innebär att vi i princip inte har något reservkapital. Men än så länge kämpar vi på och försöker hålla öppet, säger Daniel Grahn.

Prövar nya vägar

Nyligen var tre handläggare från Equmeniakyrkans partner Christian Study Center i Pakistan på besök i Stockholm för att gå en kurs i resultatstyrning och ”outcome mapping”.

– De fick resa hem tidigare och missade två kursdagar. Nu har vi bestämt att vi kör resten av kursen online med hjälp av en konsult. Det blir spännande att se hur det går, det är nytt för både dem, oss och konsulten, säger handläggaren Anna-Carin P Stenbeck.

Inom Equmeniakyrkan har man länge diskuterat att köra onlinekurser för att ytterligare minska resandet och miljöpåverkan.

– Covid-19 påskyndar det sättet att arbeta, konstaterar Anna-Carin P Stenbeck.

På samma sätt har Trosgnistan börjat livesända sina gudstjänster, som en extra service åt de medlemmar som inte kan vara på plats.

– Vi hade förberett för det tidigare, men nu blev det av, säger David Duveskog.

Minskat utrymme för civilsamhället

Flera av SMR:s medlemmar pekar på hur arbetet påverkas på olika nivåer. ACT Svenska kyrkan, skriver i en blogg om Corona-krisen att ”I flera länder ser vi att oron för smittspridning utnyttjas av regimer som vill tysta civilsamhällets kritiska röster och ger dem en möjlighet att vidta repressiva åtgärder.” I Honduras har exempelvis de flesta former av möten, sammankomster och vistelser utomhus förbjudits. ”Oron är stor särskilt i Honduras för att myndigheterna utnyttjar krisen för att stänga ner civilsamhällesorganisationer och tysta oppositionella”, skriver ACT Svenska kyrkan.

Positiva omställningar

Stefan Östman, projekthandläggare på EFK, berättar att merparten av de ordinarie projektaktiviteterna ligger nere på grund av olika myndighetsrestriktioner. Samtidigt har flera av EFK:s partners kunnat bemöta krisen på ett konstruktivt sätt.

– I Libanon ger vår partner föräldrar till barn med särskilda behov riktat stöd online för att de ska kunna stötta barnen när de inte längre kan träffa specialister i sina skolor och på dagverksamheter, säger Stefan Östman.

– I Centralafrikanska republiken har ett initiativ tagits för att, tillsammans med våra partners, snabbt få fram bra och korrekt information om smittskydd på lokalspråket sango. Det finns ett stort behov av att motverka felaktiga uppgifter och rykten som cirkulerar i landet, säger Stefan Östman.

Omvandlat utvecklingsbistånd?

PMU:s programchef Ove Gustafsson berättar att de medverkar i ett internationellt pingströrelsenätverk med information om Covid-19 och åtgärder för att minska spridningen. Informationen skickas till mer än 100 länder till ledare inom kyrkor och organisationer med en potential att nå ca 60 miljoner personer, om ledare för detta vidare i sina nätverk.

– Det är så vitt vi vet första gången som den globala pingströrelsen på detta sätt samordnar sig i en kommunikation som har med en samhällssituation att göra, säger Ove Gustafsson.

Han berättar också att organisationen får rapporter från lokala partners i flera länder om hur daglönearbetare (Filippinerna, Nepal och DRC) drabbas mycket hårt. I Kenya varnar PMU:s regionkontor för att nedstängningssituationen snabbt kan leda till matkravaller.

– Jag anser att vi måste förbereda oss för att snabbt kunna agera om matbrist, ökad fattigdom för utsatta grupper och sociala spänningar leder till ökat våld. Frågan blir när vi kan omvandla utvecklingsbistånd till ett mångdimensionellt stöd (med komponenter av humanitärt, utveckling, fred och hälsa). Den diskussionen anser jag att SMR bör initiera med sina medlemmar och Sida, säger Ove Gustafsson.

Foto: ADRA Syrien. I ett projekt under 2019 delade ADRA ut hygienkit till familjer och renoverade en hälsoklinik.