Dagen började med att alla fick sina pressleg och delades in i redaktörsgrupper. Under dagarnas olika seminarier fick deltagarna fånga upp det som de tyckte var viktigt genom att fylla i ett tidningsuppslag med rubriker och innehåll.

Efter att vår generalsekreterare Anders Malmstigen hälsade välkommen tog projektgruppen över och en film visades som tog oss från år 33 eKr till år 2030 eKr. Första passet gick under rubriken ”Lämna ingen utanför – experterna samlas”. Vi fick lyssna på hur sex av våra medlemsorganisationer arbetar med de globala målen i centrum.

Learning as you go – om att vara adaptiva och lärande organisationer i en komplex och föränderlig värld var nästa gemensamma pass som sen följdes av två parallellpass: Filma med mobilen och Teologi som strategi. Dagens sista gemensamma pass: Hur kom vi hit? Hur når vi dit? med Joel Halldorf teolog och författare, Carin Jämtin generaldirektör på Sida och Anders Malmstigen generalsekreterare på SMR. Det mynnade ut i intressanta diskussioner om bland annat att Sida borde få in religion i sina analyser i strategiarbetet.

Vi avslutade dagen med en festmiddag med efterföljande samling i biblioteket med tänkvärda ord av Ylva Eggehorn och musik av Dan-Erik Sahlberg.

Dag två startade vi med andakt som följdes av fyra parallellpass: 1. Effektivt bistånd – effektiv utveckling, 2. Demokratin är hotad, vad gör vi i Sverige, 3. First responders – först på plats när en katastrof inträffar och 4. Filmer för religions- och övertygelsefrihet. Efter lunch var det tid för frågestund med styrelsen och utskottet.

Dagarna knöts ihop med en sammanställning av våra tidningsuppslag – Vad har vi lärt oss? Vad tar vi med oss?

Vi säger tack till alla våra medlemmar för toppendagar i Sigtuna! Det blev full fart under braskande rubriker med intressanta möten med olika perspektiv och intressanta diskussioner med Agenda 2030 i fokus. Välkomna tillbaka nästa år!