…för enskilda organisationer för katastrofriskreducering och förstärkt resiliens.

GNDR har 850 medlemmar i 137 länder och är baserad i London. SMR har varit medlem i GNDR sedan några år men vi har haft begränsad kontakt och samverkan med nätverket. I maj deltog jag på den stora globala konferensen Global Platform for Disaster Risk Reduktion (GPDRR) i Mexiko för uppföljning av det internationella Sendai-ramverket för förstärkt katastrofriskreducering och hade möjlighet att lära känna GNDR som samordnade civilsamhällets medverkan och deltagande på konferensen. GNDR har en gräsrotsförankrad uppbyggnad med representanter i olika länder samt regionala koordineringskontor.

Jag ser en stor potential för SMR:s medlemsorganisationer och samarbetspartner i att samverka med GNDR för att förstärka sitt arbete med katastrofriskreducering och resiliens men framför allt för gemensamt påverkansarbete gentemot de myndigheter som är ansvariga för katastrofriskreducering i respektive samarbetsland. Läs gärna min rapport som är skriven för medlemmar och samarbetspartner för att ge ökad kunskap om GNDR och även om Sendai-ramverket och det ansvariga FN-organet UNISDR.

Report from GPDRR in Mexico May 2017

Lär dig mer om UNISDR och Sendai-ramverket, och satsa på resiliens

Den 15 september 10:30-12:00 arrangerar Sida ett seminarium om katastrofriskreducering och resiliens i stora Hörsalen tillsammans med UNISDR som är FN:s organ för katastrofriskreducering och resiliens. SMR uppmuntrar alla medlemsorganisationer som arbetar med DRR-och resiliensinsatser, eller planerar att göra detta, att delta på detta seminarium för ökad kunskap.

Anmälan senast den 13 september till Linda Bystedt.
Skicka gärna en kopia till mig, Lennart Nolvall, så vet jag vilka som kommer.

SMR välkomnar fler organisationer att planera för insatser inom vår särskilda resiliens-satsning under 2017-2021. Då det hittills varit en tyngdpunkt på insatser i Östra Afrika välkomnar SMR fler insatser med fokus på katastrofdrabbade och sårbara områden i Asien. Vi hänvisar till våra Riktlinjer för särskild resilienssatsning samt vår Policy för klimat och miljö som antogs förra året och som ligger till grund för resilienssatsningen. Riktlinjerna och policyn finns översatta till engelska och franska.

Riktlinjer för särskild resilienssatning 2017-2021

Policy för klimat och miljö

Bildtext: Svenska NGO-delegationen vid GPDRR i Mexiko. Tamas Marki, Svenska kyrkan, Olivia Forsberg, Plan Sverige och Lennart Nolvall, Svenska missionsrådet.