Policyerna är även styrande för bedömningar av utvecklingsinsatser och utgör ett stöd för medlems- och samarbetsorganisationer i olika frågor.

Under 2016 antogs både en ny Jämställdhetspolicy (finns översatt till engelska) och en ny Klimat- och miljöpolicy (finns översatt till engelska och franska). Dessutom uppdaterades vår Antikorruptionspolicy (finns översatt till engelska).

Under 2017 har vi fastställt en Policy för riskhantering.

Under 2018 planerar vi att ta fram en ny Lärande- och utvärderingspolicy samt att utveckla en Konfliktkänslighetspolicy.