Vi lär oss om resiliens tillsammans

Och elefanthonan kan välja att i dåliga tider medvetet äta växter som aborterar hennes foster. Hon vet om att hennes barn ändå inte kommer att överleva och tar beslutet i förtid för att bespara dem båda lidande.

Guidens ord på Nairobis giraffpark har stannat i mig. Naturens och djurens, för några av oss Guds, sätt att bygga resiliens, fascinerar mig. Djuren kan givetvis inte göra något åt den väntande torkan. Men de kan göra val som förhoppningsvis hjälper dem att klara den svåra torkan på ett enklare sätt. Men vilka val att ställas inför!

40 personer från ungefär 20 olika organisationer möttes nyligen i Nairobi för att prata om just detta. Svenska missionsrådet arrangerade denna lärkonferens för att vi tillsammans ska bli bättre på att förbereda individer, organisationer och samhällen på att hantera de chocker och katastrofer som varje år möter oss i utvecklingssamarbetet och som drabbar så många människor över hela världen.

vår blogg från lärkonferensen hittar du mängder av material från konferensen, till exempel föreläsarnas presentationer och tips på verktyg och metoder som deltagarna själva ska använda i sina projekt.

Konferensens allra tydligaste resultat var ett stärkt nätverk oss individer och organisationer emellan. Stärkta nätverk, och bättre samarbete mellan olika aktörer är en av de viktigaste förutsättningarna för att bygga resiliens bland individer och samhällen.

Till skillnad från elefant- och giraffhonan står vi oftast inte ensamma i mötet med en katastrof. Kanske är det där vår styrka och svaghet som människor blir som tydligast: Tillsammans med andra kan vi undersöka och välja hur vi ska hantera situationen. Ensamma skulle det aldrig fungera. Men när vi bygger och väljer vårt tillsammans, så kan det bli hur starkt som helst.

Bild i text: Deltagarna vid Lärkonferensen om resiliens på Adventist University of Africa  i Nairobi, mars 2018
Foto: Chelimo Njoroge