Humanitära insatser blir allt viktigare och där kommer svenska skattepengar till god användning. Våra medlemsorganisationer arbetar hårt i akuta situationer som inbördeskriget i Sydsudan och stöder människor som sedan 2013 flyr till Uganda där nu världens största flyktingläger Bidibidi finns. I Burundi stöder vi just nu en insats för att stärka matsäkerheten.

En mobil skola flyttas i översvämningsdrabbade Bangladesh

En skola flyttas i översvämningsdrabbade
Bangladesh (foto: Friendship 2016)

Själv besökte jag nyligen Bangladesh som detta år drabbats av omfattande översvämningar och nu står inför en allvarlig humanitär kris sedan uppemot 400 000 rohyingas tvingats fly från grannlandet Mymanmar. Trots den svåra situationen var det inspirerande att se att det stöd som vi förmedlar från Sverige genom våra medlemsorganisationer och deras partners både räddar liv och bygger resiliens (motståndskraft) inför framtida utmaningar. Det handlar till exempel om mobila skolbyggnader så att barnen kan fortsätta gå i skolan även vid svåra översvämningar.

Därför välkomnar vi de satsningar som görs i budgeten för att förebygga humanitära kriser och stärka lokalsamhällens motståndskraft, vilket våra medlemmars samarbetsorganisationer jobbar aktivt med.

Det är också bra att regeringen budgeterar för långsiktigt fredsbyggande eftersom fattigdom och orättvisor aldrig kan utplånas utan att vi tar ett helhetsgrepp kring deras ursprung. Av den anledningen vill vi understryka vikten av kontinuitet och långsiktighet i utvecklingssamarbetet och uppmanar regeringen att fortsatt bevaka 1% målet utan att frestas till större avräkningar i framtiden.

Vi ser mycket positivt på att regeringen satsar på jämställdhet och nämner behovet av skydd och stöd för rätten till religions- och övertygelsefrihet. Vi delar slutsatsen att civilsamhällesorganisationer på olika nivåer runt om i världen behöver större utrymme att verka, inte minst i länder där politisk makt präglas av korruption. Dessa frågor behöver uppmärksammas i kommande budgetar och i politiskt ledarskap många år framöver.