Vilken fråga får dig att rösta i EU-valet?

När du röstar i valet till EU-parlamentet den 26 maj är du med och påverkar Sveriges roll i Europa och världen. Två viktiga frågor som vi vill hjälpa dig att ha koll på är kandidaternas inställning till global utveckling och religions- och övertygelsefrihet.

Vi är en del av den biståndspolitiska plattformen CONCORD som frågat partiernas topp-3-kandidater hur de ser på EU:s roll i världen. Samtliga partier som idag har representation i EU-parlamentet fick delta i enkätundersökningen. Sammanlagt svarade 20 kandidater från 8 partier. Sverigedemokraterna valde att inte besvarade enkäten.

Partiernas kandidater visar en stor samsyn vad gäller EU:s roll som global aktör. De allra flesta vill se ett EU som tar ansvar för mänskliga rättigheter genom lagstiftning för företag, en mer ambitiös klimatpolitik och en ny handlingsplan för jämställdhet i utvecklingssamarbetet. De lovar att verka för ett mer strategiskt arbete med Agenda 2030 och ett bistånd som främst ska bekämpa fattigdom och förtryck.

Läs alla svar och mer om enkäten på CONCORD:s webbplats.

Vad säger kandidaterna om religions- och övertygelsefrihet?

Två viktiga frågor i många europeiska länder inför EU-valet är migration och hur EU ska kunna förebygga terrorism. EU tar emot många flyktingar och migranter med olika religiös bakgrund. Det har bidragit till en ökad rädsla för terrorism vilket ofta utnyttjas av de som vill se en starkare nationalstat snarare än ett mångkulturellt samhälle. Samtidigt visar forskning att ju större religions- och övertygelsefriheten är i ett samhälle, desto säkrare och tryggare är det.

Ett viktigt verktyg för att främja integration och förebygga våldsam extremism är att omsätta religions- och övertygelsefrihet i konkret politik tillsammans med andra mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och mötesfrihet.

I samtal med svenska politiker understryker vi på Svenska missionsrådet vikten av att arbeta för religions- och övertygelsefrihet på alla nivåer – såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt och i EU-parlamentet.

Tidningen Dagen har kartlagt partiernas inställning till en rad aktuella frågor, däribland religions- och övertygelsefriheten. Följ länkarna för att läsa kandidaternas svar i sin helhet. Och glöm inte att rösta på söndag 26/5!

Centerpartiet: Fredrick Federley

Vi måste värna medmänskligheten och våra mänskliga rättigheter och värderingar när alla människors lika rätt och värde hotas på flera håll i EU.

Feministiskt initiativ: Soraya Post

EU-kommissionen måste ta krafttag mot dessa typer av brott och öka sina resurser inom detta område.

Kristdemokraterna: Sara Skyttedal

Den typen av låt gå-attityd som präglar delar av EU:s biståndspolitik vad gäller antisemitism skickar naturligtvis signaler även inom Europa.

Liberalerna: Karin Karlsbro

För oss är det självklart att hatbrott mot människor på grund av deras tro liksom attacker mot religiösa institutioner måste bekämpas som de grova brott de är.

Miljöpartiet: Alice Bah Kuhnke

Att motverka antisemitism, rasism och intolerans i alla dess former är en ödesfråga för EU och Europa.

Moderaterna: Tobias Tobé

”Alla ska kunna känna sig trygga i Europa, oavsett tro, och därför ser jag oerhört allvarligt på att religionsfriheten hotas.”

Vänsterpartiet: Malin Björk

Religionsfriheten måste gälla alla religioner.”

Socialdemokraterna: Helene Fritzon

Vi anser att kyrkor och samfund ska leva upp till samhällets krav om demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde.

Sverigedemokraterna: Charlie Weimers

Islamism utgör det största hotet mot religionsfriheten globalt.