Starkt stöd för bistånd i paneldebatt

Viktoria Isaksson gick på en debatt om biståndet för att få höra vad de biståndspolitiska talespersonerna tycker.

Sex partier i en panel om biståndet, vad kan det ge, en och en halv vecka innan valet? ”Jag känner mig luttrad efter alla år i branschen”, hör jag någon säga. Men jag känner mig tvärtom nästan pirrig Det finns åsikter i panelen som jag inte håller med om, det finns sådant som förskräcker. Men debatten ger ändå visst hopp om biståndspolitiken.

Vad tycker de då?

Alla närvarande partier utom moderaterna vill behålla enprocentsmålet. Moderaternas Margareta Cederfelt vill se mer långsiktighet, men menar att biståndet kan sänkas, för att det ska bli effektivare. Kristdemokraternas Gudrun Brunegård lovar att kämpa för biståndet, ”det är olyckligt med ifrågasättandet av enprocentmålet”. Flera talar om att enprocentmålet är ett sätt att visa att vi tar ansvar. Det är tydligt att det konservativa blocket inte är överens. Samtidigt slits flera partier av inre splittring i flera av de biståndsrelaterade frågorna. KD:s Ebba Busch sade härom dagen i SVT:s partiledardebatt att hon trots allt är beredd att diskutera just enprocentsmålet. 

Alla tycker att stödet till civilsamhällets organisationer ska öka. Alla utom moderaterna vill ha en gemensam EU-lagstiftning om MR-krav på företag. Men när Diakonia tidigare i år publicerade sin partiledarenkät var det tydligt att flera av partierna som bejakar krav på företagen samtidigt vill dra gränsen vid medelstora och mindre företag så att det i praktiken bara blir de största företagen som omfattas av reglerna. 

Alla utom socialdemokraterna håller upp jasidan av sina pingisracket för att visa att de vill sätta ett tak för avskrivningarna.

Debatten som föregår ställningstagandet om avskrivningar är intressant. Flera av riksdagsledamöterna har uppfattat de stora svårigheter som nedskärningarna orsakade. Centerpartiets Kerstin Lundgren tycker att riksdagen borde ha haft ”mer is i magen” när det blev tydligt hur nedskärningarna skulle drabba klimatbiståndet och det civila samhället. Liberalernas Joar Forssell säger att det att OECD-DAC-riktlinjerna tillåter avräkningar ”inte är ett argument för att man borde göra dem”. Socialdemokraternas Kenneth G Forslund erkänner att nedskärningarna ”orsakade problem som vi inte hade avsett”. Men socialdemokraterna vill fortsätta göra avräkningar på biståndet även i framtiden, trots att de i sitt internationella program lovat arbeta för ”restriktivitet” avseende just detta. 

Överens om demokrati

När frågan handlar om hur paneldeltagarna ser på demokratibistånd flödar förslagen och det är en stor samstämmighet om vikten av att stärka civilsamhället och demokratiska institutioner.

– Vi är ganska brett överens, säger Kenneth G Forslund, som också är ordförande i Utrikesutskottet.

Han berättar att det gör stort intryck när representanter för partier på olika sidor blockgränsen reser tillsammans och tillsammans står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Skriv under Rädda biståndet

Det känns positivt att just den här panelen uttryckte sitt stöd för biståndet. Nu återstår att se om de röster som vill värna biståndet klarar av att hålla emot när det är dags för regeringsbildning och budgetförhandlingar efter den 11 september. 

ForumCiv arrangerade paneldebatten och avslutade med att uppmana alla att skriva under för att rädda biståndet – en kampanj som även SMR står bakom, liksom satsningen En hundradel för världen.