En hundradel för världen

I årets valrörelse måste vi värna en fortsatt solidarisk och generös biståndspolitik.

Det svenska biståndet behövs mer än någonsin.

För första gången på över 30 år ökar andelen människor som lever i fattigdom i världen. Nationalismen ökar, auktoritära regimer flyttar fram sina positioner och mänskliga rättigheter kränks. Samtidigt står vi globalt inför en enorm klimatomställning.

Det svenska biståndet är en viktig del av lösningen. Men det finns en oroande tendens i debatten, ett ifrågasättande av det vi tidigare kunnat enas om: att ge en hundradel av våra gemensamma resurser som bistånd.

Vi behöver därför vara många som visar vad biståndet betyder, som står upp för ett generöst bistånd och hjälper svenska politiker att ta ansvar för världens nöd. Därför deltar Svenska missionsrådet i kampanjen En hundradel för världen som är ett initiativ från Diakonia och våra medlemsorganisationer ACT Svenska kyrkan och PMU med syfte att uppmuntra aktiviteter och engagemang bland troende, samfund och församlingar inför valet 2022.

Svenska missionsrådet uppmanar alla medlemsorganisationer:

  • att ställa sig bakom En hundradel för världen genom att skriva under avsiktsförklaringen
  • att engagera sig lokalt genom att i aktiviteter och samtal som når politiska kandidater, allmänhet och medlemmar lyfta behovet av ett bibehållet bistånd

Kontakt för frågor och underskrifter: johanna.olofsson@smc.global