Missionens hjärta en del i arbetet med ny strategi

I april bjöd vi på Svenska missionsrådet in våra medlemsorganisatoiner till en samtalsdag på temat ”Missionens hjärta”. Vi hoppades få mötas för samtal om deras hjärtefrågor och drivkrafter. Vi hoppades på ett brokigt samtal om mission och vårt uppdrag och om hur vi på olika sätt beskriver vår kallelse.

Men så gick det som det gick. Inga fysiska möten tilläts när Covid-19 började spridas i världen. Och att föra dessa viktiga samtal över länk kändes i stunden inte möjligt.

Istället tog vi fram ett samtalsunderlag med frågor till våra medlemsorganisationer. Det är frågor som vägleder oss i planeringen och strategiarbetet för Svenska missionsrådets kommande verksamhetsperiod 2022-2026.

Synen på mission

Frågorna handlar om synen på mission, erfarenheten av att vara organisationer som både talar teologins språk och ett rättighetsbaserat språk, men också om Svenska missionsrådets uppdrag.

Ganska många organisationer har svarat. När jag läser svaren ser jag att flera organisationer har lagt ner mycket tid och verkar ha haft spännande och konstruktiva samtal.

Teologiskt språk som modersmål

Alla menar att ett teologiskt språk är nödvändigt för att kunna tala om rättigheter. Det teologiska språket är ett ”modersmål” och en tillgång i samarbetet med organisationer i andra länder.

Svaren rymmer också många utmaningar till oss på Svenska missionsrådet. Hur utvecklar vi vår egen tvåspråkighet mellan språket om mänskliga rättigheter och teologi? Hur bevarar vi vårt hjärta som mötesplats för missionerande organisationer? Hur kan vi fortsätta vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte? Hur länkar vi samman dessa delar i Svenska missionsrådets holistiska uppdrag?

Inte för sent att svara

Ett stort tack till er som tagit tid att tänka, prata och svara. Det är inte heller för sent att skicka in fler svar till mig. Ett kort svar är också mycket värdefullt.

 

Foto: SMR. Andakt i kapellet på Sigtuna-stiftelsen under våra Medlemsdagar 2019.