Religiös läskunnighet med Islamic Relief på MR-dagarna

MR-dagarna såg lite annorlunda ut detta år, men mänskliga rättigheter kan inte vänta under den rådande pandemin. Evenemanget utfördes därför helt digitalt där besökarna fick möjlighet att ta del av diskussioner, föreläsningar och nätverkande.

Vår teologiska rådgivare Petter Jakobsson och Amira Malik Miller, påverkanschef på Islamic Relief samtalade om de utvecklingsprojekt och humanitära insatser som våra olika organisationer bedriver världen över, samt de för- och nackdelar som finns med att arbeta i en trosbaserad organisation.

Seminariet gästades av 44 besökare och blev väl mottaget i chatt-rummet med många tummen-upp som svävade över skärmen. De imponerades främst av organisationernas förmåga att ge sig själva både ris och ros och deras normkritiska, mångfaldsfrämjande kraft.

Religiös läskunnighet underlättar biståndsarbete

Både Amira Malik Miller och Petter Jakobsson delade uppfattningen att biståndsarbete i många fall utförs utifrån en mycket sekulariserad samhällsstruktur där det religiösa perspektivet ofta åsidosätts.

– Men det är en otrolig förmån att få och kunna jobba med religiösa aktörer. Jag brukar säga att vi har ett nätverk och en distribution som är större än Coca Colas. Det finns en kyrka, moské eller tempel i varje by i stort sett hela världen och religiösa aktörer kan därför arbeta långsiktigt och uthålligt, sa Petter Jakobsson.

För att effektivt kunna verka i andra länder, där religion tar mycket större plats än i Sverige, är det viktigt att ha en förståelse för religiös läskunnighet.

– Religiös läskunnighet behövs oberoende av vilken trosuppfattning du har eller inte har. Vi måste förstå att religion spelar roll i alla de kontexter vi befinner oss i och applicera den förståelsen i vårt sätt att arbeta och kommunicera, förklarade Petter Jakobsson. Att ha ett gemensamt språk underlättar och möjliggör ett mer holistiskt utvecklingsarbete där hela individer och civilsamhällen bejakas.

Islamic Relief välkomnar granskning

Amira Malik Miller tog även upp att Islamic Relief ofta ensamma bedriver projekt och insatser på platser där andra aktörer inte kan verka. Det beror på att Islamic Relief på många platser har en lokal förankring och ett ägarskap som bygger på långsiktig närvaro och tillit.

– Förra året försåg vi 770 000 internflyktingar med mat och med våra hälsoprogram når vi 1,2 miljoner människor i nordvästra Syrien. Det är för vi har det lokala partnerskapet som vi kan vara på plats och arbeta för att det följer den standard och de principer som vårt arbete måste göra, berättade Amira Malik Miller.

Hon menade även att det är viktigt att ha förståelse för sin egen historia och vilka typer av konsekvenser den ibland bär med sig. Både islam och kristendomen har använts, och används fortfarande av vissa för att rättfärdiga kränkningar av människors rättigheter.

Islamic Relief granskades nyligen av bland andra Sida i och med att företrädare för organisationen uttalat sig antisemitiskt. Granskningen visade att Islamic Relief på ett ansvarsfullt och transparent sätt hanterat dessa incidenter och att verksamheten följer etiska riktlinjer och internationella principer för humanitärt bistånd.

Amira Malik Miller välkomnar all kritik och granskning och berättade i seminariet att Islamic Relief valt att bemöta kritik genom att kontinuerligt arbeta med transparens. Deras målsättning är att ge tillbaka makten och ägarskapet till de människor som projekten syftar till att hjälpa. På så vis är de med att skapa den förändring och utveckling de själva vill se och behöver.