Lärande: Jämställdhet i fokus för humanitärt samarbete

I Svenska missionsrådets humanitära arbete finns ett starkt fokus på jämställdhet eftersom det underlättar förståelsen och möjligheten att möta kvinnor och flickors, män och pojkars olika behov. Det är särskilt viktigt för att kunna säkerställa skydd och förbygga genusbaserat våld.

Därför anordnade Svenska missionsrådet, tillsammans med medlemsorganisationerna ADRA SverigeErikshjälpen och PMU, nyligen ett gemensamt, digitalt lärande om utmaningar kopplade till jämställdhet i det humanitära arbetet. Syftet var att öka sina lokala samarbetsorganisationers kapacitet att jobba med frågorna.

– Ett genomarbetat genderperspektiv är en av grundbultarna för att över huvud taget kunna arbeta i de extrema miljöer som ett humanitärt arbete genomförs i, berättar Sofie Björkman, humanitär samordnare på Erikshjälpen.

Stort intresse för lärande om jämställdhet

Det är ett högt tryck på de här frågorna. Över 80 personer anmälde sig till utbildningen. Bland deltagarna fanns representanter från 20 organisationer i 15 olika länder.

Många av deltagarna har erfarenhet av att jobba med jämställdhet och genusbaserat våld vilket stärkt det ömsesidiga lärandet under kursen. Eftersom kursen pågått under ett par veckor har det dessutom varit möjligt att följa upp gemensamma frågor och knyta närmare kontakter.

– Det finns mycket kunskap och kraft i det gemensamma lärandet och inom vårt nätverk. Det är viktigt att ta tillvara på den kapacitet vi har, och samtidigt utnyttja de digital möjligheter vi har under rådande omständigheter med en pågående pandemi, säger Joel Sverker, humanitär samordnare på Svenska missionsrådet.

Analys och strategi skärper jämställdhetsarbete

Kursen tog upp vikten av att integrera jämställdhetsaspekter i behovsanalyser; betydelsen av ålders- och könssegregerad data; skydd och förebyggande av sexuellt och genusbaserat våld. Deltagarna fick också utveckla sina färdigheter att effektivt planera strategier och genomföra insatser som inkluderar dessa perspektiv.

– Kursen hjälpte oss och våra partnerorganisationer att snabbare hitta skärpan i den analys som behövs i de olika delarna av en humanitär insats för att identifiera risker och bygga in rätt komponenter, säger Sofie Björkman från Erikshjälpen.

Nätverk genom Svenska missionsrådet en stor fördel

Bara ett fåtal av deltagarna tillhör organisationer som idag mottar humanitär finansiering genom Svenska missionsrådets partnerskap med Sida. Den breda uppslutningen visar därför på Svenska missionsrådets mervärde som nätverk och plattform bortom biståndsfinansiering.

Efter kursen berättar flera av deltagarna att de kommer fördjupa lärandet kring jämställdhet internt på sina organisationer:

– Först kommer jag att samla mina kollegor som också gått kursen så vi kan utveckla lärandet internt. Sedan hoppas jag att vi kan ta fram strategier kopplat till våra olika verksamhetsområden och involvera respektive verksamhetsansvansvariga för att integrera lärandet i praktiken, säger en deltagare.

Nästa steg för Svenska missionsrådet är att analysera de lärdomar som gjorts under kursen och kursdeltagarnas utvärdering.

– Vi hoppas kunna erbjuda liknande lärtillfällen framöver för att stärka arbetet med jämställdhet och samtidigt länka samman humanitära aktörer som delar liknande utmaningar, säger Joel Sverker.