Nedskärning av biståndet bromsas

UD återför pengar till flera områden inom biståndsbudgeten sedan antalet flyktingar från Ukraina beräknas bli lägre än tidigare scenario. Svenska missionsrådet jobbar nu för att kunna återställa betalningar till sina berörda medlemsorganisationer med upp till 100 procent av årets planerade bidrag från Sida.

 – Vi är mycket lättade över beskedet – även om det kunde kommit tidigare för att bespara både svenska organisationer och våra samarbetspartner mycket oro, extra arbete och förseningar som kommer att få effekt även framåt, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare på Svenska missionsrådet.

Sedan april har Svenska missionsrådet och dess medlemsorganisationer förberett sig på en 39 procentig sänkning av årets biståndsbudget. Efter dialog med såväl medlemsorganisationer som Sida beslutade Svenska missionsrådets styrelse den 30 maj om hur den stora sänkningen skulle hanteras. Budgeten för Svenska missionsrådets arbete med utvecklingsanslaget 2022 är 213 miljoner kronor.

Inga avtal inom utvecklingsanslaget behöver skrivas om

– Nu när nedskärningarna äntligen bromsas är vi glada att kunna hålla de avtal som vi skrev i början av året med våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartner runt om i världen så att de återigen kan komma igång med sitt viktiga arbete, säger Charlotta Norrby. Nedskärningar av det slag som tidigare aviserades skulle ha drabbat dem otroligt hårt och vi var rädda att vissa skulle behövt lägga ner sin verksamhet.

Det var den 7 juni som regeringen beslutade att återföra 555 miljoner kronor till den post inom biståndet som Svenska missionsrådet hämtar sin huvudsakliga finansiering från: Stöd till organisationer inom civilsamhället, hos SMR kallat utvecklingsanslaget. Sida har även lyckats skjuta till ytterligare medel för att återställa det anslag som går ut till svenska strategiska partnerorganisationer.

Ändå svårt att växla upp till 100 procent i år

Ändå har Svenska missionsrådet inte möjlighet att helt växla upp verksamheten till 100 procent. Till exempel så har flera rekryteringar till kansliet som stöttar vidareförmedlingen fått läggas på is under våren. De återupptas inom kort men för sent för att hinna stötta verksamheten som planerat i år. Dessutom kvarstår nedskärningarna i ett flertal andra anslag, till exempel kommunikationsanslaget. Där har Svenska missionsrådet skurit upp till 24 procent av årets ursprungliga budget på drygt 11 miljoner kronor.

Läs mer om hur Svenska missionsrådet står upp för ett solidariskt bistånd

Denna nyhet har uppdaterats med ny information sedan den publicerades 8 juni.