lärcenter

Kunskap gör världen bättre!

Här finns kunskap, verktyg och inspiration till dig som jobbar med internationellt utvecklingsarbete, studerar eller är intresserad av globala frågor.

Internationellt utvecklingssamarbete handlar om att samarbeta tillsammans för en bättre värld. Då behövs engagemang, kunskap, en vilja att lära och dela erfarenheter.

Vår verksamhet bygger på fyra övergripande teman att fördjupa sig inom. I vårt Lärcenter samlar vi både vårt eget och andras material som handböcker, praktiska övningar och filmer. Du kan använda materialet själv eller tillsammans med andra i till exempel utbildningar och workshops.