Förföljda kristna på SMR:s radar

Förra veckan släppte Open Doors sin årliga World Watch List (WWL), som listar de 50 länder i världen där förföljelsen av kristna är som värst. Det finns flera saker att notera och kommentera.

En av de trender som tydligt lyfts fram i samband med släppet av årets lista är att förföljelsen av kristna ökar i Afrika söder om Sahara på grund av tillväxten av våldsbejakande och extrem jihadism i kombination med svaga stater. Även situationen för kristna i Afghanistan och Kina, där den elektroniska övervakningen spelar in, lyfts fram när Open Doors beskriver de senaste årens trender. Allt detta är situationer som flera av SMR:s medlemskyrkor, -organisationer och deras samarbetspartner har direkt erfarenhet av, på plats och utifrån arbete i Sverige.

Inga överraskningar

Även om det finns vissa metodologiska skillnader mellan listorna är det tyvärr inte särskilt överraskande att majoriteten av länderna på WWL återfinns på Pew Research Centres lista från 2022 över länder som antingen har mycket höga eller höga statliga restriktioner eller sociala motsättningar rörande religions- och övertygelsefriheten. Länder där kristna förföljs är oftast länder där även människor med andra religiösa eller icke-religiösa övertygelser förföljs och diskrimineras och religions-och övertygelsefriheten kränks över lag. I muslimska kontexter med hög förföljelse, såsom de som lyfts fram i Open Doors rapportering, inbegriper förföljelsen oftast också muslimer som inte skriver under på extremistiska tolkningar av islam. Från SMR-kansliets håll följer vi den fortsatta negativa utvecklingen för förföljda kristna och religions- och övertygelsefriheten mer generellt mycket noga genom bön och arbete. 

Svenska missionsrådets kristna värdegrund ser varje människa som skapad till Guds avbild, med fri vilja, uppdrag och ansvarsförmåga för det gemensammas bästa. Vi är kallade att utifrån Guds kärlek tjäna alla människor.

Därför arbetar SMR med religionsfrihet

Kränkningar av religions- och övertygelsefriheten hindrar människor från att leva sina liv i fullhet, de motverkar utvecklingen av jämställda, fredliga och demokratiska samhällen och bidrar ofta också till liv i fattigdom och utsatthet. Svenska missionsrådets kristna värdegrund ser varje människa som skapad till Guds avbild, med fri vilja, uppdrag och ansvarsförmåga för det gemensammas bästa. Vi är kallade att utifrån Guds kärlek tjäna alla människor. Därför arbetar vi med religions- och övertygelsefrihet för alla. Detta ”alla” inbegriper kristna syskon i andra delar av världen likväl som de med annan religion eller övertygelse. Vår erfarenhet är också att samarbete mellan förföljda minoriteter och deras allierade bland majoriteter skapar styrka och motståndskraft när förföljda står upp för och kräver sina rättigheter i relation till makthavare.  

Konkreta verktyg

Vad gör vi då rent konkret för våra kristna trossyskon och för andra människor som förföljs för sin tro eller övertygelse?  

  • Genom kurser och resurser på FORB Learning Platform utbildar vi, tillsammans med andra organisationer i nätverket NORFORB, människor över hela världen om vad religions- och övertygelsefriheten innebär och hur de kan arbeta för att öka infriandet av denna mänskliga rättighet. Vår digitala utbildning för utbildare i religions- och övertygelsefrihet har till största delen deltagare från länder som återfinns på WWL. I Afrika söder om Sahara och Mellanöstern stödjer vi och övriga NORFORB nätverk för människor som står upp för, och utbildar andra i, religions- och övertygelsefrihet. 
  • Sedan ett par år tillbaka kräver SMR att de kyrkor och organisationer som söker pengar från oss för utvecklingssamarbete inkluderar religions- och övertygelsefrihet i sina kontextanalyser samt ser över hur program och projekt kan bidra till ökad religions- och övertygelsefrihet för alla i de länder där de ska implementeras. För SMR:s medlemsorganisationer och deras partners står vi redo med vår expertkompetens för att stärka deras kapacitet i dessa frågor. 

Genom att erbjuda konkreta verktyg och integrera religions- och övertygelsefriheten i vår anslagsförmedling vill vi öka medvetenheten och aktörskapet – hos våra medlemsorganisationer och kyrkor, hos deras lokala partners och hos Sida – om situationen för förföljda kristna, likväl som andra förföljda människor.  

En grön skylt med texten Freedom for all religions vid en demonstration i USA.En grön skylt med texten Freedom for all religions vid en demonstration i USA.

Religionsfrihet

Vad är religionsfrihet egentligen?

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som ger varje människa rätt att ha, byta, eller lämna sin religion eller övertygelse. Vi är experter på denna rättighet och erbjuder både utbildningar och resurser för dig som vill veta mer.

Läs mer om vårt arbete med religionsfrihet

Filmer om religionsfrihet

På prisbelönta FoRB Learning Platform är vi med och utvecklar gratis utbildningsresurser för dig som vill veta mer om religionsfrihet.