Är du nyfiken på praktikantanslaget?

Svenska missionsrådets praktikantanslag som några av våra medlemsorganisationer söker gör det möjligt att resa ut i världen och möta helt nya människor och miljöer. Att få lite kontakt med praktikanterna, få höra ljud från trafiken omkring dem och att se foton på den röda jorden de går på, är ett efterlängtat inslag för oss som arbetar för hållbar utveckling utifrån kansliet.

Praktikanterna som reste ut med EFS under 2021 har gjort en Youtube hälsning från sina olika länder och organisationer. Där uppmuntrar de också andra att vara modiga och ansöka om att få bli praktikanter.

Hit reser praktikanterna 2022

Under 2022 sänds praktikanter ut för Läkarmissionen, EFS, EFK och PMU till Filippinerna, Somalia, Tanzania, Uganda, Kenya, Eswatini (fd Swaziland), Paraguay, Kambodja, Mongoliet, Zambia, Thailand, Etiopien, Irak, Indien, Palestina och Serbien. Det är bl.a. Marcus, Jesaja, Ellinor, Ravneet, Moa, Nasra och Khaled och fler som reser ut under året.

Praktikantanslagets mål

Det är viktigt för oss att komma ihåg Praktikantanlagets mål som kan sammanfattas:

  • Kunskap och engagemang för Agenda 2030 hos praktikanterna och hos MO:s målgrupper.
  • Mottagarorganisationerna har ökad kapacitet att bidra till delmålen i Agenda 2030.
  • Ökad kapacitet till partnerskap.

Praktikant Moa när hon skickar en hälning till kansliet

Hur tycker du att Moa och de andra praktikanterna bidrar till vår vision?

SMR:s kansli skickade glada hälsningar tillbaka till alla praktikanter ute i världen!