Årskonferensen: Ingen demokrati utan religionsfrihet

Vi samlades till gemensam årskonferens med Sveriges kristna råd i Malmö 16-17 maj under temat ”Fredliga och inkluderande samhällen” som är mål 16 i Agenda 2030. Med kristna ledare från olika traditioner och organisationer talade vi om hur vi kan vara en kraft för fred och demokrati men också vad vi kan göra när religion används som grund för förtyck och våld.

Gruppövning om hur vi kan främja religions- och övertygelsefrihet.

”Skåne brinner” berättade Aldo Iskra, generalsekreterare för projektet Open Skåne. Det brinner av hatbrott och otrygghet mellan människor som inte förstår varandra. Men det brinner också av människors engagemang och vilja att förändra! I projektet deltar bland andra kristna, muslimska och judiska ledare som genom att samarbeta lokalt och delta i varandras högtider visar att tro främst är en grund för gemenskap och inte konflikt. Det är med nyfikenhet för varandras traditioner som vi tillsammans bygger ett tryggt och öppet samhälle.

I seminariet ”Ingen demokrati utan religionsfrihet” undersökte vi vårt eget och våra olika organisationers förhållande till religionsfriheten. Hur förstår vi denna komplicerade mänskliga rättighet? Och hur kan vi bidra till en mer nyanserad debatt om aktuella ämnen som samvetsfrihet i vården och böneutrop?

Under årskonferensen genomförde vi även vårt årsmöte med årsredovisning för 2017. Sammanfattat handlar det om 34 medlemsorganisationer, verksamhet i 50 länder och 190 miljoner kronor förmedlade från Sida för en bättre värld. Men det finns mycket mer att läsa i själva årsberättelsen! Vi fick också avtacka styrelseledamöterna Josefin Fållsten, Magdalena Carlén och Leif Larsson och välja in de nya ledamöterna Jenny Svanberg, Anna-Maria Jonsson och Marcus Svedman. Mattias Ingeson valdes om som ordförande för vår styrelse.

Foto: Matilda Pearson, SMR och Mikael Stjernberg, SKR