Årsmöte med goda samtal

Trots den pressade situation som biståndssverige befinner sig i blev SMR:s årsmöte en dag med fokus på framtidstro och hopp. 

Den 21 maj möttes 56 representanter från 22 medlemsorganisationer för SMR:s årsmöte i Strängnäs Pingstkyrka. Dagen inleddes med en gemensam förmiddag med Sveriges kristna råd (SKR) som också höll årsmöte i Strängnäs denna dag.  

I fördjupningspasset Svåra samtal i Guds mission: exemplet människans sexualitet fick deltagarna lyssna till Jan Eckerdal, SKR:s direktor för teologi, som presenterade skriften Samtal på pilgrimsfärden – frågor om människans sexualitet. Materialet gavs först ut av Kyrkornas världsråd (KV) och är nyöversatt till svenska. Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus och den som ledde den arbetsgrupp inom KV som tagit fram materialet, tog vid i samtalet och gav bland annat en historisk beskrivning av hur frågor om människans sexualitet tidigare hanterats. Därefter följde reflektioner från en panel och samtal i grupper. Innan SKR lämnade för att fortsätta sitt årsmöte i Domkyrkans lokaler fick alla deltagare ett eget exemplar av Samtal på pilgrimsfärden. 

I och med den process som SMR:s nätverk står i, att lämna in en intresseanmälan till Sida för fortsatt vidareförmedling, var det angeläget att ge tid för framtidsfrågor. Personal på SMR höll därför i ett pass med samtalsfrågor där deltagarna gruppvis delade sina tankar kring SMR som missionsråd. Dessa gruppsamtal blir del av det underlag som SMR:s styrelse och kansli arbetar vidare med under året i sin ambition att tydliggöra missionsrådets funktion och identitet framåt. 

När årsmötesförhandlingarna dragit i gång valdes tre nya ledamöter in i SMR:s styrelse. Dessa var Andreas Henriksson, PMU, Josefin Fållsten, EFK, och Allan Ekstedt, Lepramissionen. Allan Ekstedt har tidigare varit en av styrelsens ersättare, men ingår numer som ordinarie ledamot. Elin Hammarberg, Frälsningsarmén, valdes in som ny ersättare. 

Filmer om religionsfrihet

På prisbelönta FoRB Learning Platform är vi med och utvecklar gratis utbildningsresurser för dig som vill veta mer om religionsfrihet.