Beredd på nya perspektiv, såväl i Mali som Linköping

Som paraply för över 30 medlemsorganisationer spretar vårt uppdrag ibland – allt från bibelstudier till handläggning av Sida-medel och möten med politiska makthavare ska rymmas. Det är när vi lyckas vara en brygga mellan dessa olika perspektiv och människors olika verkligheter som Svenska missionsrådets mervärde verkligen glimmar till.

Ibland handlar det om att skapa mötesplatser, ibland om att vara en länk i en kedja av relationer, ibland om att kunna prata både teologins och de mänskliga rättigheternas språk. En av våra ambitioner är alltid att bredda perspektiven så att människor som inte hör och ser varandra kan börja göra det. Det kan leda till små förändringar individer emellan, men det kan också leda till stora förändringar i samhället – när till exempel en politiker eller annan makthavare utmanas att se ett annat perspektiv än sitt eget.

Perspektiv från Indien, Mali och Linköping

Genom en av våra medlemsorganisationer har vi kunnat stödja flera indiska kyrkor att i samarbete med muslimska organisationer dokumentera och rapportera om kränkningar av religions- och övertygelsefrihet i Indien i samband med FN:s genomlysning av människorättsläget i landet, den så kallade UPR-processen.

En annan gång höll vi en utbildning med lokala partners i Mali och kunde i samband med den föra samman representanter för lokala partnerorganisationer med den svenska ambassadören i landet som under samtalet lovade att följa upp med berörda maliska ministrar kring band annat jämställdhetsfrågor.

Men förändring är inte bara något som sker globalt, det sker också lokalt här i Sverige. Vår medlemsorganisation MAF kontaktade oss med en förfrågan om att utbildas i religions- och övertygelsefrihet. Men de ville samtidigt uppmärksamma läget för religions- och övertygelsefrihet i världen och i Sverige.

Reflekterande samtal vidgar perspektiven

Sagt och gjort. Tillsammans med EFK och Bilda så gjordes utbildningen om till ett öppet seminarium som i förra veckan lockade deltagare från både allmänheten och lokala myndigheter i Linköping. Som avslutning hölls också ett öppet panelsamtal mellan mig och Lars Adaktusson (KD) i Ryttargårdskyrkan. I ett reflekterande samtal hann vi under kvällen prata om vad religions- och övertygelsefriheten egentligen innebär; om behovet av religiös läskunnighet i Sverige; om varför vi på Svenska missionsrådet inte bara lyfter fram förföljda kristna utan alltid pratar om religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet för alla; och om vikten av att inte låta rädsla styra var vi sätter gränserna för när en annan religion än vår egen får utövas.

Jag är ganska säker på att det inte bara var jag som kände att perspektiven vidgades något för oss alla.

Vilka perspektiv vill ni utmana?

Jobbar du på en av våra medlemsorganisationer och har önskemål om ett liknande arrangemang? Eller fick du en helt annan idé? Tveka inte att kontakta oss i så fall! Vi älskar de där tillfällena när vårt paraply glimmar till lite extra.