Beröm för KOM-slutrapport

Vi har haft ett årsmöte med Sida om vårt kommunikationsprogram, där Sida bland annat gav mycket beröm för vår slutrapport för 2018 till 2021. De var nöjda med de resultat vi lyfter fram från medlemsorganisationernas kommunikationsprojekt och de lärdomar vi gjort. Sida ställde också frågor, bland annat om hur vi kommer att fortsätta arbetet med uppföljning av projekten, och om resultat från vårt påverkansarbete.

Lärdomar och resultat

Rapporten tar upp resultat och lärdomar från perioden och bygger på slutrapporter från de sammanlagt 15 kommunikationsinsatser som 10 medlemsorganisationer har genomfört under 2018 till 2021. Vår analys av resultaten visar att programmet sammantaget har lett till ökad kunskap och ökat engagemang för de globala målen hos en stor mängd personer ur målgrupperna. Det är glädjande – inte minst med tanke på att kommunikationsinsatserna fått göra stora omställningar på grund av Covid-19-pandemin – och det visar att vårt arbete med att stärka uppföljningen av kommunikationsarbetet har varit framgångsrikt. Rapporten innehåller också en del om det påverkansarbete som kansliet har genomfört och visar att det har varit viktigt med halvtidstjänsten som samordnare av kansliets och medlemsorganisationernas påverkansarbete.

Årsmötet med Sida CIVSAM är 24 augusti, då får vi veta mer om vad de tycker om lärdomarna från CIVSAM-rapporten!

Läs slutrapporten:

SMRs slutrapport för kommunikationsprogrammet 2018-2021