Besked om SMR:s humanitära arbete på gång

Sida genomför under våren en utvärdering av sina tio humanitära strategiska partners varav Svenska missionsrådet (SMR) är en. Senare i sommar kommer besked om SMR också får möjlighet att fortsätta ansöka om humanitära medel från 2021 och framåt.

– Det är särskilt angeläget med anledning av Corona-pandemin, säger Joel Sverker, humanitär samordnare på SMR.

Svenska missionsrådets styrelse har under hösten och våren samtalat om olika scenarier för att på bästa sätt förbereda inför Sidas beslut.

Joel Sverker berättar att flera medlemsorganisationer fortsätter visa intresse för att bli medlemmar i det humanitära teamet. Många vill rusta sig för att kunna arbeta i länder där Corona-pandemin gjort det svårt för människor på olika sätt.

– Vi avvaktar Sidas beslut i sommar och vägledning från SMR:s styrelse innan vi beslutar om nya medlemmar i det humanitära teamet.

Viktigt med humanitärt arbete i spåren av Covid-19

– Samtidigt får vi inte glömma de väpnade konflikter och kriser som fortsätter även med Covid-19 i världen, säger Joel Sverker.

Konsekvenserna av Covid-19 är förödande för många länder. Svenska missionsrådet försöker i detta läge att se hur vi med våra humanitära medel på bästa sätt kan nå fram med humanitära insatser. Behoven är enorma och situationen kommer bli mycket svår när många länder börjar öppna upp efter veckor av restriktioner.

Vi följer noga information från bland andra:

OCHA – FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp

Nyhetsbyrån The New Humanitarian  

Famine Early Warning Systems Network – Fews Net 

 

Bilden är tagen i flyktinglägret Kutupalong i Bangladesh där flera av våra medlemsorganisationer stödjer insatser för rohingyer på flykt.