Bra frågor istället för färdiga svar

Svenska missionsrådets nya Policy för lärande och utvärdering som ska vägleda vårt arbete, både i Sverige och i länder där vi stödjer utvecklingsinsatser. Men varför är lärande viktigt i utvecklingssamarbetet? Frågan ställdes till Phil Smith, vår rådgivare för kapacitetsutveckling.

”Lärande är en av de viktigaste förmågorna i utvecklingsarbetet”

– För att kunna vara en positiv kraft för förändring i världen måste vi lära oss av det vi gör. Om vi inte tar tid till lärande kan vi inte utvecklas. Då är risken att vi upprepar ett arbetssätt som förvärrar den situation vi ville förbättra.

Phil Smith, rådgivare kapacitetsutveckling på Svenska missionsrådet

Jag tror att lärande är en av de viktigaste förmågorna i utvecklingsarbetet. Som vi vet är alla sammanhang unika. De består av sitt eget ekosystem av aktörer, kulturer, frågor, historier, intressen och fysiska faktorer som klimat och geografi. Allt bidrar till att situationen är som den är idag. Lärande handlar om vår förmåga att förstå de sammanhang där vi arbetar, och att hitta sätt att stödja de förändringar som passar bäst, samtidigt som vi håller fast vid våra värderingar och principer.

Men ibland finns det väl inte tid för lärande? Till exempel i humanitära kriser?

Nödsituationer utmanar oss att agera snabbt och då kan det vara svårt att hitta tiden för lärande och reflektion. Men det är en investering som är värd att göra närhelst det är möjligt. Lärande hjälper oss att motverka framtida kriser genom att se till att vi levererar den sorts hjälp som stöder långsiktig återhämtning och motståndskraft.

På vilket sätt kan den nya policyn vara våra medlemsorganisationer till hjälp?

Policyn uppmuntrar till medvetet lärande. I policyn talar vi om behovet av att skapa system som kan vägleda vårt lärande. Vi kan ta ansvar för vårt lärande genom att samla bra underlag, involvera olika perspektiv och ta tid för reflektion av det vi lär oss.

Jag älskar detta citat av Ettienne Wenger, som etablerat konceptet ”communities of practice”.

“Learning cannot be designed. Ultimately, it belongs to the realm of experience and practice. It follows the negotiation of meaning; it moves on its own terms. It slips through the cracks; it creates its own cracks. Learning happens, design or no design. And yet there are few more urgent tasks than to design social infrastructures that foster learning” (Etienne Wenger, 1998: Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity p. 225)

För oss idéburna organisationer är lärande särskilt viktigt. Vi är bra på att skapa ”måsten”. Ibland riskerar arbetet inom våra organisationer och för oss själva att bli stora maskiner. Men bra processer för lärande kan frigöra energi som påminner oss om vårt syfte och stärker den motivation som driver oss att vara en del av den förändring vi vill se.

Vad har du lärt dig under arbetet med lärande och utveckling på Svenska missionsrådet?

– Jag tror inte vi kan tala om lärdomar som om de var färdiga! Lärande definieras mer av en bra fråga än ett svar. Frågor som vi kan ta med oss till vårt nästa planeringsmöte.

Men när vi utvärderade SMR:s stöd till humanitärt bistånd i Uganda, genom medlemsorganisationerna IAS och ADRA, gjorde vi en spännande upptäckt. Eftersom utvärderingen fokuserade på lärande, upptäckte vi att programmen byggde resiliens, eller långsiktig motståndskraft, på fler sätt än vi tidigare varit medvetna om. Insatserna uppnådde goda humanitära resultat eftersom fler utvecklingsmetoder användes som passade just den kontexten.

Dessa perspektiv från verkligheten ger en härlig motivation att utveckla vårt arbete och inkludera fler perspektiv i processen. Det ger också goda underlag att använda i diskussioner om till exempel finansiering med Sida. Hur kan vi se till att finansieringen inte blir ett hinder utan ett stöd i våra insatser?

Vi arbetar fortfarande med svaren, men frågorna får forma vår planering och vårt tänkande framåt!

 

PS. ”Varför har ni illustrerat med en fyr?” kanske någon undrar. Fyren är en metafor som vi ofta använder inom lärande och utvärdering. Håll utkik efter det nya verktyg för lärande och utvärdering som vi lanserar under 2019. (Foto: Phil Smith)

PS2. En svensk översättning av policyn är på gång och kommer finnas att söka fram i vårt insatshanteringssystem IHS inom kort.