Demokratimånad för att stärka det globala civilsamhället

Ni har väl inte missat att oktober = demokratimånaden i år? Syftet är att uppmärksamma det globala krisläget för demokratin och hitta sätt att vända utvecklingen.

Vi på Svenska missionsrådet och flera av våra medlemsorganisationer är en del av CONCORD Sverige som står bakom initiativet. Under 2020 gick den demokratiska utvecklingen bakåt i fler länder än den gick framåt, detta för femtonde året i rad. Utrymmet för civilsamhället blir allt mindre i allt fler länder.

Det blev särskilt tydligt när vi på Svenska missionsrådet förra året lanserade rapporten Claiming Space for Faith som visade hur brist på religions- och övertygelsefrihet hör ihop med det krympande demokratiska utrymmet.

Ett modigt och starkt politiskt styre behövs för att vända den negativa trenden. Under oktober deltar vi därför i demokratimånaden med exempel från vår rapport för att sätta fokus på demokrati och miljö- och människorättsförsvarares villkor och förutsättningar. Många andra organisationer deltar också i kampanjen #TagPlats på sociala medier med exempel från sin verksamhet.

Demokratimånad med många aktiviteter

Under demokratimånaden händer det många spännande saker: